A-Record

Ett A-Record är en post i DNS-zon-fil som mappar varje domännamn (t.ex. webb.se) eller ett annat värdnamn (t.ex. www.webb.se) till en IP-adress. Med andra ord specificerar ett A-Record den IP-adress som användaren skall komma till när anger en URL i en webbläsare. Du kan i princip ha hur många A-Records som helst i din DNS-zon men det kan bli administrativt besvärligt att hantera dem om man någon gång behöver byta IP-adress.

Exempel på ett A-Record:

www.webb.se.     IN    A    195.74.38.149
Ägarinformation

Beställ domännamn och tjänster