CNAME-Record

Ett CNAME-Record är en post i DNS-zon-fil som är ett alias för ett FQDN (fully qualified domain name) till ett annat FQDN (t.ex. www.webb.se till webb.se). Fördelen med att skapa CNAME-Records för är att det blir en smidigare administration om man har många värdnamn som behöver uppdatera IP-Adress.

Vi vill dock påpeka att om ett CNAME används på ett felaktigt sätt så kan man orsaka fel som är svåra att diagnostisera.

Exempel på ett CNAME-Record:

webb.se.     IN    A      195.74.38.149
www.webb.se. IN    CNAME  webb.se.
Ägarinformation

Beställ domännamn och tjänster