DNS

Vad är DNS?

DNS översätter domännamn och värdnamn till IP-adresser. DNS konverterar automatiskt de namn som vi skriver i adressfältet i en webbläsare till IP-adresser för webbservrar. DNS är uppbyggd som en distribuerad databas för att lagra namn och adressinformation för alla offentliga värdar på Internet.

När en webbläsare gör förfrågningar vilka rör värdnamn eller domännamn, används först en programvara som kallas DNS resolver som kontaktar en DNS-server för att avgöra serverns IP-adress. Om DNS-servern inte innehåller det som behövs att göra själva namnuppslagningen, kommer den i sin tur vidarebefordra begäran till en annan DNS-server på högre nivå i hierarkin. Efter potentiellt flera delegationsmeddelanden i DNS-hierarkin anländer till slut IP-adressen för den angivna värden till resolvern.

DNS har dessutom stöd för cachning och för redundans. De flesta operativsystem har stöd för primära, sekundära och tertiära DNS-servrar som var och en kan svara på förfrågningar från klienter.

Ägarinformation

Beställ domännamn och tjänster