MX-Record

Ett MX-Record (mail exchange) är en post i DNS-zon-fil, som anger vilken eller vilka e-postservrar som hanterar e-posten för ett domännamn. Det betyder att när någon skickar ett mail till info@webb.se kommer det att levereras till e-postservern som anges i MX-posten för webb.se. Det är mycket vanligt att man har fler än ett MX-Record för sitt domännamn. Detta används om den första e-postservern blir otillgänglig eller om den blir överbelastad.

Exempel på ett MX-Record

webb.se. IN MX 10 aspmx5.googlemail.com.
webb.se. IN MX 10 aspmx2.googlemail.com.
webb.se. IN MX 10 aspmx4.googlemail.com.
webb.se. IN MX 10 aspmx3.googlemail.com.
webb.se. IN MX 5 alt1.aspmx.l.google.com.
webb.se. IN MX 5 alt2.aspmx.l.google.com.
webb.se. IN MX 1 aspmx.l.google.com.

MX-Record: Vanliga misstag

Man kan inte sätta ett MX-Record direkt till en IP-Adress. Ett MX-Record kan endast peka på ett giltigt värdnamn.

Ägarinformation

Beställ domännamn och tjänster