SPF-Record

Ett SPF-Record är egentligen ett TXT-Record som kontrolleras för att validera ett e-postsmeddelande autensitet när det anländer till mottagarens e-postserver. Detta är mycket användbart för att se om ett mail är spam (skräppost) eller inte.

När e-postmeddelandet anländer slår den mottagande e-postservern upp SPF-Recordet för den sändande domänen och kontrollerar att meddelandet stämmer överens med de regler som angivits i SPF-Recordet.

Om det inte stämmer överens så flaggas meddelandet och mottagarens system kan använda denna flagga för att klassificera meddelandet som skräppost.

Exempel på ett SPF-Record

Detta SPF-Record anger att Googles e-postplattform är en giltig avsändare på mail från domännamnet webb.se.

webb.se.  IN  TXT  "v=spf1 include:_spf.google.com ~all"

Beställ domännamn och tjänster