En översikt av CAA och dess användning för att säkra SSL/TLS-certifikatutfärdandet

Certifikatutfärdare (CA) är ansvariga för att utfärda SSL/TLS-certifikat för domäner och verifiera ägarskapet av dessa domäner. Men vad händer om en obehörig CA utfärdar ett certifikat för en domän? Detta kan leda till en säkerhetsrisk för användare som besöker webbplatsen, då en angripare kan använda det obehörigt utfärdade certifikatet för att utföra man-in-the-middle-attacker. För att förhindra detta har en ny typ av DNS-post införts som kallas CAA.

Vad är CAA?

CAA står för DNS Certification Authority Authorization och är en typ av DNS-post som används för att specificera vilka certifikatutfärdare som är tillåtna att utfärda SSL/TLS-certifikat för en viss domän. När en CA får en begäran om att utfärda ett certifikat för en domän, kontrollerar CA först om det finns någon CAA-post för domänen. Om en CAA-post finns, kontrollerar CA om det finns någon begränsning på vilka certifikatutfärdare som är tillåtna att utfärda certifikat för domänen. Om den certifikatutfärdare som begär certifikatutfärdandet inte är listad i CAA-posten, nekar CA begäran.

Fördelar med CAA

Genom att använda CAA kan webbplatsägare öka säkerheten för SSL/TLS-certifikatutfärdandet. Här är några fördelar med att använda CAA:

  1. Ökad kontroll: Webbplatsägare kan specificera vilka certifikatutfärdare som är tillåtna att utfärda certifikat för deras domän. Detta ger dem mer kontroll över certifikatutfärdandet och minskar risken för obehörig certifikatutfärdning.
  2. Minskat antal angrepp: Genom att begränsa antalet certifikatutfärdare som är tillåtna att utfärda SSL/TLS-certifikat för en domän minskar risken för att en angripare lyckas utfärda ett obehörigt certifikat.
  3. Enkel implementering: Implementeringen av CAA är relativt enkel och kräver bara att en CAA-post läggs till DNS-zonen för domänen.

Implementering av CAA

För att implementera CAA behöver webbplatsägare lägga till en CAA-post i DNS-zonen för deras domän. CAA-posten innehåller information om vilka certifikatutfärdare som är tillåtna att utfärda SSL/TLS-certifikat för domänen. Webbplatsägare kan antingen välja att begränsa certifikatutfärdandet till en specifik certifikatutfärdare eller till en lista av certifikatutfärdare.

Användning av CAA i praktiken

CAA har redan börjat användas i praktiken för att öka säkerheten för SSL/TLS-certifikatutfärdandet. Webbplatsägare och certifikatutfärdare kan använda CAA för att förbättra säkerheten och minska risken för obehörig certifikatutfärdning. Genom att begränsa antalet certifikatutfärdare som är tillåtna att utfärda certifikat för en domän minskar risken för att en angripare kan utfärda ett obehörigt certifikat och utföra man-in-the-middle-attacker.

CAA-syntaxen

CAA-posten innehåller en eller flera taggar som specificerar vilka certifikatutfärdare som är tillåtna att utfärda SSL/TLS-certifikat för domänen. De vanligaste taggarna inkluderar ”issue”, ”issuewild” och ”iodef”. ”Issue” används för att specificera vilken certifikatutfärdare som är tillåten att utfärda certifikat för domänen, ”issuewild” används för att specificera vilken certifikatutfärdare som är tillåten att utfärda wildcard-certifikat för domänen och ”iodef” används för att specificera URL:en till en tjänst som hanterar säkerhetsrelaterade händelser.

Exempel på CAA-records

Här är några exempel på olika typer av CAA-poster:

En CAA-post som tillåter endast Let’s Encrypt att utfärda SSL/TLS-certifikat för domänen example.com:

example.com. IN CAA 0 issue "letsencrypt.org"

En CAA-post som tillåter både Let’s Encrypt och Comodo att utfärda SSL/TLS-certifikat för domänen example.com:

example.com. IN CAA 0 issue "letsencrypt.org;comodoca.com"

En CAA-post som tillåter en specifik certifikatutfärdare att utfärda wildcard-certifikat för domänen example.com:

example.com. IN CAA 0 issuewild "comodoca.com"

En CAA-post som anger en URL till en tjänst som hanterar säkerhetsrelaterade händelser:

example.com. IN CAA 0 iodef "mailto:[email protected]"

Dessa exempel visar hur olika CAA-poster kan användas för att kontrollera vilka certifikatutfärdare som är tillåtna att utfärda SSL/TLS-certifikat för en domän och för att ange en URL till en tjänst som hanterar säkerhetsrelaterade händelser.

Beställ domännamn och tjänster