Flytta domännamn

Att flytta ett domännamn är enkelt

En domänflytt kan ha många olika benämningar (registrar transfer, domänöverföring) men oavsett vad man kallar det så innebär det att man flyttar administrationen av sitt domännamn till en ny leverantör. Att flytta domännamn till oss är enkelt men skulle ni fastna på något av stegen så hjälper vi givetvis er.

Flytta ett domännamn

Flytta flera domännamn
Flytta flera domännamn

Flytta ett domännamn
Ange ett domännamn följt av mellanslag och auktoriseringskod per rad:
Exempel: dittnamn.se Gse4@Gg4h


Er gamla domänleverantör skall ge er auktoriseringskod

För att behandla flytten av ert domännamn måste ni förvissa er om att ni har kontrollen över domännamnet idag. Kolla så att ni själva är ägare av ert domännamn och att ni har fått tillgång till den auktoriseringskod som behövs för att flytta domännamn. Auktoriseringskoden får ni av er nuvarande domännamnsleverantör. En auktoriseringskod kan kallas olika saker hos olika leverantörer, det kan vara authcode, authorization code, domain secret, EPP code osv.

Flytt av domännamn tar ca 5-10 dagar

Om begäran om flytt godkänts av den administrativa kontakten så är flytten av domännamn igång. För att flytten av domännamn skall lyckas får domännamnet inte vara låst eller på väg att raderas. Det är viktigt att ni har låst upp domänen innan ni startar en överföring av domännamnet.

Ett domännamn måste också ha varit registrerat i mer än 60 dagar innan du får flytta det till en annan domännamnsleverantör.

Om alla dessa kriterier är uppfyllda tar det mellan fem och tio arbetsdagar att flytta ett domännamn. Kostnaden för överföring beror på vilken toppdomän det handlar om.

Initiera överföringen av domännamn

Även om processen för att flytta domännamn är en ganska enkel procedur är det ändå viktigt att ni förstår hur det fungerar för att en överföring av domännamn skall lyckas. Gör man inte saker i rätt ordning så är det stor chans att flytten av domännamn misslyckas och man måste börja om från början.

För att påbörja processen fyller ni formuläret ovan med de domäner ni önskar flytta. När ni lagt in en ansökan om flytt kommer vi kontakta den nuvarande administrativa kontakten via epost där vi ber om bekräftelse att domännamnsflytten är korrekt. Detta steg görs för att validera äktheten i begäran om flytt av domännamn. Om den administrativa kontakten inte godkänner överlåtelsen inom viss tid (oftast 5 dagar) kommer överföringen att misslyckas. Av denna anledningen är det viktigt att se till att kontaktuppgifter på era domännamn är uppdaterad och giltig innan man börjar med en domännamnsflytt.

Behöver ni hjälp med domänflytten?

Tycker ni det verkar krångligt att flytta ert domännamn eller har ni stor mängd domäner ni vill flytta? Kontakta oss så hjälper vi till!

Beställ domännamn och tjänster