Vanliga frågor om e-post

Hur skapar jag ett e-postkonto?

För att skapa ett e-postkonto:

 1. Logga in på kontrollpanelen.
 2. Klicka på fliken Domännamn och välj därefter ert domännamn..
 3. Klicka på fliken E-post.
 4. Klicka på knappen Nytt E-postkonto.
 5. Ange den nya e-postadress som du vill skapa och ett lösenord för e-postkontot.
 6. Klicka på Spara.

Hur ändrar jag mitt E-postlösenord?

Lösenordet för ditt e-postkonto eller din webmail kan bara ändras direkt i Kontrollpanelen.

 1. Logga in på kontrollpanelen.
 2. Klicka på fliken Domännamn och välj därefter ert domännamn..
 3. Klicka på fliken E-post.
 4. Klicka på Redigera-knappen  för den E-postadress du vill ändra lösenordet.
 5. Skriv in det nya lösenordet klicka på Spara.

Vad är det för skillnad på POP3 och IMAP?

OP3 (Post Office Protocol version 3) och IMAP (Internet Message Access Protocol) är två vanliga protokoll för att hämta e-post från en server till en klient. Huvudskillnaden mellan POP3 och IMAP är hur de hanterar e-postmeddelanden.

POP3 hämtar e-postmeddelanden från servern och sparar dem på den lokala enheten. När ett meddelande väl har hämtats och sparat på enheten, tas det bort från servern. Det innebär att om du hämtar e-postmeddelanden från flera enheter eller klienter, kommer varje enhet att ha en separat kopia av meddelandet.

IMAP fungerar däremot på ett annat sätt. När du använder IMAP, förblir e-postmeddelandena på servern, och du hämtar bara en kopia av meddelandet till din enhet eller klient. Detta innebär att om du hämtar e-postmeddelanden från flera enheter eller klienter, kommer du att se samma meddelanden på alla enheter, eftersom de alla hämtar från samma källa.

En annan skillnad är att IMAP är mer lämpad för användning på flera enheter och ger dig mer kontroll över dina e-postmeddelanden. Med IMAP kan du till exempel skapa mappar och undermappar på servern och organisera dina meddelanden på ett sätt som är konsekvent på alla dina enheter. Å andra sidan är POP3 mer lämpat för användare som bara använder en enhet eller en klient för att hämta sin e-post.

Sammanfattningsvis kan man säga att POP3 är bättre lämpat för enkla användningar medan IMAP är bättre lämpat för mer avancerade användare som behöver ha tillgång till sin e-post från flera enheter eller klienter.

Vad är ett alias?

Ett alias är ett ”virtuellt” postkonto, vars enda syfte är att vidarebefordra e-post till ett eller flera e-postkonton. Ett alias har inte har en egen inkorg där post lagras.

Hur skapar jag ett E-post alias?

 1. Först måste du logga in på kontrollpanelen.
 2. Klicka på fliken Domännamn och välj därefter ert domännamn..
 3. Klicka på fliken E-post.
 4. Klicka på Nytt E-postalias och ange E-postadressen ni vill använda för ert alias.
 5. I fältet destination anger ni E-postkontot ni vill vidarebefordra alla E-post till.
 6. Klicka på Spara.

Hur använder jag mitt E-postkonto på min iPhone?

På din iPhone så gör du så här:

 1. Tryck på Inställningar > E-post, kontakter, kalendrar > Lägg till konto.
 2. Tryck på Annat.
 3. Tryck på ”Lägg till e-postkonto”.
 4. Ange ditt fullständiga namn i rutan Namn.
 5. Ange din fullständiga e-postadress (till exempel dittnamn@dindoman.se) i rutan Adress.
 6. Ange ditt lösenord i rutan Lösenord och klicka på Spara.
 7. Tryck på IMAP eller POP. Vi rekommenderar IMAP eftersom IMAP stöder fler funktioner.
 8. Ange namnet på servern för inkommande e-post i rutan Värdnamn under Server för inkommande e-post. Information om serverinformation hittar ni i sektionen nedan.
 9. Ange i rutan Användarnamn anger ni det användarnamn som ni skapade i kontrollpanelen. Ange ditt lösenord i rutan Lösenord.
 10. Ange namnet på servern för utgående e-post i rutan Värdnamn under Server för utgående e-post. Information om serverinställningar för utgående e-post hittar ni i sektionen nedan.
 11. Ange i rutan Användarnamn anger ni samma användarnamn som ni skapade i kontrollpanelen. Ange ditt lösenord i rutan Lösenord.
 12. Tryck på Nästa.
 13. Tryck på Spara.
 14. Informationen verifieras och kontot sätts upp. Klart!

Vi har även skapat en guide med bilder för hur man lägger upp e-postkonto på sin iPhone.

Har ni en webbmail?

Javisst, du kan logga in på webbmailen på följande länk:

https://webmail.ilait.se

Vad skall man använda för serverinställningar för E-posten?

POP3 Server

POP3-server som används för att hämta e-post från servern. Observera att vissa klienter tar bort e-post från servern efter att de har hämtats.

POP3 Server: pop.ilait.se
POP3 Port: 110/tcp
Okrypterat eller med STARTTLS

POP3S Server

POP3S Server: pop.ilait.se
POP3S Port: 995/tcp
SSL/TLS endast

IMAP Server

IMAP-server som används för att synkronisera e-post mellan server och klient.

IMAP Server: pop.ilait.se
IMAP Port: 143/tcp
Okrypterat eller med STARTTLS

IMAPS Server

IMAPS Server: pop.ilait.se
IMAPS Port: 993/tcp
SSL/TLS endast

SMTP Server

SMTP-server som används för att skicka e-post. Kräver autentisering.

SMTP Server: smtp.ilait.se
SMTP Port: 25/tcp
Alternativ SMTP Port: 587/tcp
Okrypterat eller med STARTTLS

SMTPS Server

SMTPS Server: smtp.ilait.se
SMTPS Port: 465/tcp
SSL/TLS endast

Ägarinformation

Beställ domännamn och tjänster