Vad är det för skillnad på POP3 och IMAP?

POP3 (Post Office Protocol version 3) och IMAP (Internet Message Access Protocol) är två vanliga protokoll för att hämta e-post från en server till en klient. Huvudskillnaden mellan POP3 och IMAP är hur de hanterar e-postmeddelanden.

POP3 hämtar e-postmeddelanden från servern och sparar dem på den lokala enheten. När ett meddelande väl har hämtats och sparat på enheten, tas det bort från servern. Det innebär att om du hämtar e-postmeddelanden från flera enheter eller klienter, kommer varje enhet att ha en separat kopia av meddelandet.

IMAP fungerar däremot på ett annat sätt. När du använder IMAP, förblir e-postmeddelandena på servern, och du hämtar bara en kopia av meddelandet till din enhet eller klient. Detta innebär att om du hämtar e-postmeddelanden från flera enheter eller klienter, kommer du att se samma meddelanden på alla enheter, eftersom de alla hämtar från samma källa.

En annan skillnad är att IMAP är mer lämpad för användning på flera enheter och ger dig mer kontroll över dina e-postmeddelanden. Med IMAP kan du till exempel skapa mappar och undermappar på servern och organisera dina meddelanden på ett sätt som är konsekvent på alla dina enheter. Å andra sidan är POP3 mer lämpat för användare som bara använder en enhet eller en klient för att hämta sin e-post.

Sammanfattningsvis kan man säga att POP3 är bättre lämpat för enkla användningar medan IMAP är bättre lämpat för mer avancerade användare som behöver ha tillgång till sin e-post från flera enheter eller klienter.

Beställ domännamn och tjänster