Vad är ett E-post alias?

Ett alias är ett ”virtuellt” postkonto, vars enda syfte är att vidarebefordra e-post till ett eller flera e-postkonton. Ett alias har inte har en egen inkorg där post lagras.

Hur skapar jag ett E-post alias?

  1. Först måste du logga in på kontrollpanelen.
  2. Klicka på fliken Domännamn och välj därefter ert domännamn..
  3. Klicka på fliken E-post.
  4. Klicka på Nytt E-postalias och ange E-postadressen ni vill använda för ert alias.
  5. I fältet destination anger ni E-postkontot ni vill vidarebefordra alla E-post till.
  6. Klicka på Spara.

Beställ domännamn och tjänster