Vilket SPF-record ska jag använda för att skicka mail från min domän via era mailservrar?

SPF (Sender Policy Framework) är en teknisk standard som används för att bekämpa skräppost och phishing. SPF gör det möjligt för en domänägare att ange vilka servrar som är auktoriserade att skicka mail från sin domän. När en e-postserver tar emot ett mail, kan den kontrollera om det kommer från en auktoriserad server enligt SPF-recorden. Om det inte gör det, kan mailet klassas som skräppost eller avvisas helt och hållet.

För att kunna skicka mail från din domän behöver du därför skapa en SPF-record som beskriver vilka mailservrar som är auktoriserade att skicka mail från din domän. Detta gör det möjligt för e-postmottagare att verifiera att ditt mail är legitimt och minska risken för att det blockeras som skräppost.

Om du använder vårt webbhotell för att skicka mail från din domän, behöver du inkludera våra mailservrar i ditt eget SPF-record. SPF-recordet för våra mailservrar är:

"v=spf1 include:_spf.ilait.net ~all"

Detta SPF-record säger åt e-postmottagare att endast acceptera mail som kommer från servrar som inkluderas i vår SPF-record. Om ditt mail kommer från en server som inte är auktoriserad enligt vårt SPF-record, kan det avvisas eller klassas som skräppost.

Det är viktigt att notera att om du använder din domän för att skicka mail från andra mailservrar, till exempel för utskick av nyhetsbrev eller från ditt ekonomisystem, kan du behöva modifiera din SPF-record. Om du inkluderar flera SPF-records som är i konflikt med varandra kan det leda till problem med leverans av mail. I sådana fall är det bäst att kontakta en kvalificerad IT-tekniker för att hjälpa dig att skapa en SPF-record som fungerar korrekt för alla dina mailkällor. Detta säkerställer att dina mail levereras som avsett och att du minskar risken för att de blockeras som skräppost.

Beställ domännamn och tjänster