Vad skall man använda för serverinställningar för E-posten?

POP3 Server

POP3-server som används för att hämta e-post från servern. Observera att vissa klienter tar bort e-post från servern efter att de har hämtats.

POP3 Server: pop.ilait.se
POP3 Port: 110/tcp
Okrypterat eller med STARTTLS

POP3S Server

POP3S Server: pop.ilait.se
POP3S Port: 995/tcp
SSL/TLS endast

IMAP Server

IMAP-server som används för att synkronisera e-post mellan server och klient.

IMAP Server: pop.ilait.se
IMAP Port: 143/tcp
Okrypterat eller med STARTTLS

IMAPS Server

IMAPS Server: pop.ilait.se
IMAPS Port: 993/tcp
SSL/TLS endast

SMTP Server

SMTP-server som används för att skicka e-post. Kräver autentisering.

SMTP Server: smtp.ilait.se
SMTP Port: 25/tcp
Alternativ SMTP Port: 587/tcp
Okrypterat eller med STARTTLS

SMTPS Server

SMTPS Server: smtp.ilait.se
SMTPS Port: 465/tcp
SSL/TLS endast

Beställ domännamn och tjänster