.FI domännamn / finländska domäner / finländsk domän

Hos oss kan ni registrera .FI domännamn och alla andra öppna toppdomäner till mycket förmånliga priser. Börja med att göra en domänsökning i sökrutan nedan.

Registrera .FI domännamn

Registrera .FI domännamn / Domänregistrering .FI domän .FI är den officiella toppdomänen för Finland. Vi är en ackrediterad registrar för den finska toppdomänen .FI. Vem som helst kan registrera finska .FI domännamn. Välkommen att registrera ditt .FI domännamn hos oss.

Krav för att få registrera .FI domännamn

Det finns inga speciella krav för att få registrera .FI domännamn. Både privatpersoner och företag kan registrera .FI-domäner, oavsett var någonstans i världen man har sitt säte. Det är en enkel och smidig process att registrera en .FI domän.

.FI toppdomän / finländska domäner / finländsk domän

Toppdomän .FI
TLD Förvaltare: Finnish Communications Regulatory Authority
Toppdomänstyp country-code
Land Finland
Villkor Toppdomänens registreringsvillkor
WHOIS-skydd tillgängligt Nej
Whois server whois.ficora.fi
Minsta antal tillåtna tecken 2
Maximalt antal tillåtna tecken 63

Priser för att registrera .FI domännamn

Antal år Pris
1 330 SEK
3 990 SEK
Antal år Pris
1 330 SEK
3 990 SEK
Antal år Pris
1 1500 SEK
Antal år Pris
0 0 SEK
Antal år Pris
- 330 SEK

Inga prisuppgifter hittades.

Varför skall jag registrera en .FI domän?

Det finns flera skäl till varför det kan vara bra att registrera en .FI domän:

 • Stärk din finska identitet: Med en .FI domän kan du stärka din identitet och anknytning till Finland. Det ger dig en unik möjlighet att visa din närvaro och engagemang för den finska marknaden och skapa en stark koppling till den lokala publiken.
 • Geografisk relevans: Om du bedriver verksamhet eller erbjuder tjänster som är specifika för Finland, ger en .FI domän geografisk relevans och trovärdighet. Den hjälper dig att nå den lokala befolkningen och attrahera finska kunder och besökare som är intresserade av dina produkter eller tjänster.
 • Bygg förtroende hos finska användare: Genom att använda en .FI domän visar du att du har investerat i en domän som är dedikerad till Finland. Det bygger förtroende hos finska användare, då de ser dig som en pålitlig och trovärdig aktör som är inriktad på att betjäna dem på deras eget språk och inom deras eget land.
 • Synlighet på lokal nivå: En .FI domän ökar din synlighet på lokal nivå i Finland. Många sökmotorer och lokala kataloger prioriterar lokala domäner i sina sökresultat, vilket gör det lättare för finska användare att hitta din webbplats när de söker efter relevanta produkter eller tjänster i Finland.
 • Språklig anpassning: Med en .FI domän kan du kommunicera direkt med finsktalande användare på deras eget språk. Det ger dig möjlighet att skapa innehåll på finska, anpassa din marknadsföring efter den lokala kulturen och bygga starkare relationer med finska kunder.
 • Främja finsk kultur och traditioner: En .FI domän ger dig möjlighet att hylla och främja den finska kulturen och de unika traditionerna online. Du kan skapa innehåll som reflekterar finska värderingar, folklore och historiska platser. Det ger dig en plattform att sprida kunskap och stärka den finska kulturella identiteten.
 • Lokal affärsrelation: Genom att använda en .FI domän kan du stärka dina affärsrelationer inom Finland. Det signalerar för finska företag och kunder att du är närvarande på den lokala marknaden och är redo att betjäna deras behov. Det kan öppna dörren för nya samarbetsmöjligheter och stärka ditt nätverk i Finland.
 • Tillgång till finska resurser: Genom att registrera en .FI domän får du tillgång till finska digitala resurser och nätverk. Du kan dra nytta av lokala branschorganisationer, företagsregister och andra online-plattformar som är specifika för Finland. Det underlättar för dig att få relevant information och delta i det finska affärs- och teknikekosystemet.
 • Stödja finsk innovation: Genom att registrera en .FI domän bidrar du till att främja finsk innovation och teknologisk utveckling. Det ger en plattform för finska startups och företag att visa upp sina innovationer och nå ut till en bredare publik. Genom att använda en .FI domän kan du delta i det finska affärs- och teknikekosystemet och bidra till tillväxten av innovation i Finland.
 • Lokal trovärdighet och förtroende: En .FI domän ger dig lokal trovärdighet och förtroende i Finland. Finska användare har oftast större förtroende för webbplatser med en .FI domän då det signalerar att du är en lokal aktör som förstår deras behov och preferenser. Det kan öka sannolikheten för att de väljer att interagera med din webbplats och göra affärer med dig.
 • Tillgång till finsk marknadsinformation: Genom att använda en .FI domän får du tillgång till relevant finsk marknadsinformation och trender. Du kan dra nytta av finska branschrapporter, statistik och nyheter för att fatta informerade affärsbeslut och anpassa din marknadsföringsstrategi efter den finska marknaden.
 • Lokal närvaro och support: Med en .FI domän kan du erbjuda lokal närvaro och support till dina finska kunder. Genom att erbjuda finskspråkig kundsupport och service skapar du en personlig och nära relation med finska kunder. Det ökar kundnöjdheten och kan leda till långsiktiga affärsrelationer.
 • Skydd av varumärket: Genom att registrera en .FI domän kan du skydda ditt varumärke på den finska marknaden. Det förhindrar andra aktörer från att registrera en liknande domän och utnyttja ditt varumärkes rykte och popularitet i Finland. Det ger dig kontroll över din online-närvaro och skyddar ditt varumärke mot varumärkesförvirring.
 • Lokal samhällsutveckling: Genom att registrera en .FI domän bidrar du till den lokala samhällsutvecklingen i Finland. Genom att vara en del av det finska digitala ekosystemet och delta i lokala initiativ och projekt, stödjer du den digitala tillväxten och skapar sysselsättning inom den digitala sektorn i Finland.

Beställ domännamn och tjänster