Registry-Lock för domännamn

Håll dina domännamn säkra med vår registerlåsningstjänst

Låt oss hjälpa dig att förhindra domänkapning och dyra oönskade domän- och webbplatsändringar. Aktivera vårt registerlås som förhindrar alla domänkonfigurationsförsök utan att fullfölja en autentiseringsprocess med flera faktorer. Endast godkända Webb.se-anställda som agerar enligt din instruktion får uppdatera domäner med ett registerlås.

Välj Registreringslås för domännamn du inte har råd att förlora.

Registry-Lock förhindrar ej godkända domänändringar eller domänkapningar

Med Registry Lock på plats skyddas dina domäner på registernivå. Icke godkända individer kommer inte att kunna göra eller begära några ändringar i dina domännamn, till exempel ägarändringar eller domänöverföringar. Vi arbetar direkt med registret för att skydda dina domäner.

Registry-Lock förhindrar ändringar av obehöriga individer

Endast auktoriserade Webb.se-anställda har befogenhet att tillämpa, uppdatera eller ta bort ett registerlås åt dig direkt på registernivå. Alla förfrågningar relaterade till ett låst domännamn verifieras av den anställde, vilket säkerställer att endast berättigade begäranden behandlas.

Registry Lock är en nödvändig säkerhetsåtgärd för alla som värdesätter sina domäner:

  • Varumärkesinnehavare
  • Domännamn som är av högt värde eller som kan orsaka ekonomiska eller andra typer av belastningar om de kapas eller blir stulna
  • Domännamn som är av stort värde för allmänheten och har en hög risk för kapning.
  • E-handelswebbplatser, inklusive småföretag och stora multinationella webbplatser
  • Regering, företag, utbildnings- eller organisationswebbplatser
  • Webbplatser för banker eller andra finansiella institutioner

Hur avbryter jag ett registerlås för ett domännamn?

För att avbryta ett registerlås för ett domännamn måste du beställa en registerupplåsning via vår kontrollpanel. Du kommer att få ett e-postmeddelande från vårt supportteam som bekräftar att begäran om upplåsningen har mottagits. Ni måste därefter bekräfta upplåsningen.

Hur vet jag vilka domäner som har ett registerlås?

För att veta vilka av dina domäner som har registerlås, logga in på vår kontrollpanel och klicka in på domännamnets konfigurationssida. Där ser ni om registerlåset är aktiverat.

Måste jag förnya registerlåset?

Registerlåset är knutet till förnyelsen av ert domännamn. När domänen förnyas så kommer även registerlåset att förnyas.

Beställ domännamn och tjänster