Vanliga frågor om DNS

Vad är DNS?

DNS översätter domännamn och värdnamn till IP-adresser. DNS konverterar automatiskt de namn som vi skriver i adressfältet i en webbläsare till IP-adresser för webbservrar. DNS är uppbyggd som en distribuerad databas för att lagra namn och adressinformation för alla offentliga värdar på Internet.

När en webbläsare gör förfrågningar vilka rör värdnamn eller domännamn, används först en programvara som kallas DNS resolver som kontaktar en DNS-server för att avgöra serverns IP-adress. Om DNS-servern inte innehåller det som behövs att göra själva namnuppslagningen, kommer den i sin tur vidarebefordra begäran till en annan DNS-server på högre nivå i hierarkin. Efter potentiellt flera delegationsmeddelanden i DNS-hierarkin anländer till slut IP-adressen för den angivna värden till resolvern.

DNS har dessutom stöd för cachning och för redundans. De flesta operativsystem har stöd för primära, sekundära och tertiära DNS-servrar som var och en kan svara på förfrågningar från klienter.

Vad är ett A-Record och hur skapar jag det på er kontrollpanel?
Vad är ett CNAME-Record och hur skapar jag det på er kontrollpanel?
Vad är ett MX-Record och hur skapar jag det på er kontrollpanel?
Vad är ett SPF-Record och hur skapar jag det på er kontrollpanel?
Vad är ett CAA-Record och hur skapar jag det på er kontrollpanel?
Vad är DNSSEC?
Vad är ett SRV-record och hur skapar jag det på er kontrollpanel?
Vad är ett TXT-record och hur skapar jag det på er kontrollpanel?
Vad är ett AAAA-record och hur skapar jag det på er kontrollpanel?
Vad är en namnserver?
Vad är en zonfil?

Beställ domännamn och tjänster