Vad är ett SRV-record och hur skapar jag det på er kontrollpanel?

Ett SRV-record (Service Record) är en typ av DNS-post som används för att identifiera en tjänst som är tillgänglig på en specifik domän. Det används oftast för att peka en domän på en specifik server och portnummer där en viss tjänst är tillgänglig.

SRV-posten används av klienter som vill ansluta till tjänsten och söker efter den korrekta servern att ansluta till. Detta kan vara särskilt användbart i distribuerade system med flera servrar som tillhandahåller samma tjänst.

Det fullständiga SRV-recordet ser vanligtvis ut så här:

_Service._Protocol.Name TTL Class SRV Priority Weight Port Target

Exempel på ett SRV-record som pekar på en server som tillhandahåller HTTP-tjänsten på port 80 kan se ut så här:

_http._tcp.example.com. 3600 IN SRV 0 5 80 server.example.com.

I detta exempel betyder:

  • ”_http” är namnet på tjänsten.
  • ”_tcp” är namnet på protokollet.
  • ”example.com” är domännamnet.
  • ”3600” är TTL (Time to Live) värdet.
  • ”0” är prioriteringsvärdet. Prioritet är ett heltal mellan 0 och 65535 som används för att bestämma ordningen mellan olika servergrupper. Lägre nummer innebär högre prioritet. När en klient försöker ansluta till en tjänst använder den först den servergrupp med lägst prioritet och väljer sedan en server inom den servergruppen baserat på vikt. Om flera servergrupper har samma prioritet används viktvärdena för att bestämma fördelningen av belastningen mellan servergrupperna.
  • ”5” är viktvärdet. Vikt är ett heltal mellan 0 och 65535 som används för att bestämma fördelningen av belastningen inom varje servergrupp. Ju högre vikt desto större är chansen att en server väljs. För varje servergrupp väljer klienten en server med en högre vikt med högre sannolikhet. Detta betyder att en server med vikt 10 har dubbelt så stor chans att väljas som en server med vikt 5.
  • ”80” är portnumret.
  • ”server.example.com” är namnet på servern som tillhandahåller tjänsten.

Vad är det för skillnad på prioritet och vikt?

I ett SRV-record (Service Record) används både prioritet och vikt för att avgöra den föredragna servern för en specifik tjänst. Prioritet används för att bestämma ordningen mellan olika servergrupper, medan vikt används för att bestämma fördelningen av belastningen inom varje servergrupp.

Exempel på SRV-records:

Här är några vanliga exempel på SRV-records:

_autodiscover._tcp.example.com. IN SRV 0 0 443 mail.example.com.

I det här exemplet används SRV-recordet ”_autodiscover._tcp” för att ange vägen för att hitta en Exchange Server som hanterar e-postadresser för domänen ”example.com”. Prioriteten är 0 och vikten är också 0, vilket betyder att alla servrar som hanterar ”_autodiscover._tcp” anses vara likvärdiga. Portnumret är 443, vilket indikerar att klienter ska använda HTTPS (HTTP över TLS) för att hämta information om Exchange Servern. Slutligen anges adressen för Exchange Servern som ”mail.example.com”.

_sip._tls.example.com. IN SRV 100 1 443 sipdir.online.lync.com.

I detta exempel används SRV-recordet ”_sip._tls” för att ange vägen för att hitta en SIP-server som stöder TLS-kryptering för domänen ”example.com”. Prioriteten är 100 och vikten är 1, vilket betyder att servrar med högre prioritet (mindre nummer) och lägre vikt (större nummer) kommer att försökas först. Portnumret är 443. Slutligen anges adressen för SIP-servern som ”sipserver.example.com”.

_sipfederationtls._tcp.example.com. IN SRV 100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

I detta exempel används SRV-recordet ”_sipfederationtls._tcp” för att ange vägen för att hitta en federerad SIP-server för domänen ”example.com”. Prioriteten är 100 och vikten är 1. Portnumret är 5061, vilket är standardporten för federerad SIP över TLS. Slutligen anges adressen för SIP-servern som ”sipfed.online.lync.com”, vilket indikerar att detta SRV-record används för att federera med Microsoft Lync (numera Microsoft Teams).

Beställ domännamn och tjänster