Vad är ett A-Record och hur skapar jag det på er kontrollpanel?

Ett A-Record är en post i DNS-zonfil som mappar varje domännamn (t.ex. webb.se) eller ett annat värdnamn (t.ex. www.webb.se) till en IP-adress. Med andra ord specificerar ett A-Record den IP-adress som användaren skall komma till när anger en URL i en webbläsare. Du kan i princip ha hur många A-Records som helst i din DNS-zon men det kan bli administrativt besvärligt att hantera dem om man någon gång behöver byta IP-adress.

Exempel på ett A-Record:

www.webb.se.   IN  A  195.74.38.149

Hur skapar jag ett A-record på er kontrollpanel?

 1. Logga in på kontrollpanelen.
 2. Klicka på fliken Domännamn.
 3. Klicka på domännamnet som ni skall redigera.
 4. Klicka på fliken DNS.
 5. Klicka på knappen Ny DNS-post.
 6. Ange värdnamnet ni vill skapa (exempelvis www.mindomän.se).
 7. Välj typ A.
 8. Ange IP-adressen i fältet Data.
 9. Klicka på knappen Spara.

Beställ domännamn och tjänster