Vad är ett SPF-Record och hur skapar jag det på er kontrollpanel?

Ett SPF-Record är egentligen ett TXT-Record som kontrolleras för att validera ett e-postsmeddelande autensitet när det anländer till mottagarens e-postserver. Detta är mycket användbart för att se om ett mail är spam (skräppost) eller inte.

När e-postmeddelandet anländer slår den mottagande e-postservern upp SPF-Recordet för den sändande domänen och kontrollerar att meddelandet stämmer överens med de regler som angivits i SPF-Recordet.

Om det inte stämmer överens så flaggas meddelandet och mottagarens system kan använda denna flagga för att klassificera meddelandet som skräppost.

Exempel på ett SPF-Record

Detta SPF-Record anger att Googles e-postplattform är en giltig avsändare på mail från domännamnet webb.se.

webb.se. IN TXT "v=spf1 include:_spf.google.com ~all"

Hur skapar jag ett SPF-record på er kontrollpanel?

 1. Logga in på kontrollpanelen.
 2. Klicka på fliken Domännamn.
 3. Klicka på domännamnet som ni skall redigera.
 4. Klicka på fliken DNS.
 5. Klicka på knappen Ny DNS-post.
 6. Fältet värdnamn skall lämnas tomt om du inte skall sätta upp SPF-record på en subdomän.
 7. Välj typ TXT.
 8. Ange ert SPF-record i fältet Data. Läs hela vår artikel om SPF-record för att lära hur det skall definieras.
 9. Klicka på knappen Spara.

Beställ domännamn och tjänster