Vad är en zonfil?

En zonfil är en textfil som innehåller information om en specifik DNS-zon. En DNS-zon definierar ett område av internets domännamnsträd och innehåller information om de olika DNS-posterna som finns i zonen. Zonfilen innehåller information om namnet på zonen, SOA-posten (Start of Authority) som definierar zonens primära DNS-server, och alla övriga DNS-poster för domännamn i zonen.

Vilka är de vanligaste typerna av DNS-poster?

Det finns många olika typer av DNS-poster, men några av de vanligaste inkluderar:

  1. A-post: En A-post associerar en IPv4-adress med ett domännamn. A-poster används vanligtvis för att peka på en specifik webbplats.
  2. AAAA-post: En AAAA-post associerar en IPv6-adress med ett domännamn. AAAA-poster används när en webbplats eller tjänst är tillgänglig över IPv6.
  3. MX-post: En MX-post definierar e-postservern som är ansvarig för att ta emot e-postmeddelanden för en viss domän.
  4. CNAME-post: En CNAME-post definierar ett alias eller en symbolisk länk till en annan domän eller DNS-post.
  5. TXT-post: En TXT-post innehåller vanligtvis information som inte används för att routa trafik, utan istället för att ge en textbaserad beskrivning av domänen, t.ex. SPF-poster som används för att autentisera e-postmeddelanden.
  6. SRV-post: En SRV-post definierar en tjänst som är tillgänglig över ett specifikt protokoll (t.ex. TCP eller UDP) på en specifik port för en viss domän. SRV-poster används ofta för att hänvisa till VoIP-telefonitjänster eller andra Internet-baserade tjänster.
  7. CAA-post: En CAA-post används för att begränsa vilka certifikatutfärdare som kan utfärda SSL-certifikat för en viss domän. CAA-poster används för att förbättra säkerheten för webbplatser genom att begränsa risken för skadliga eller felaktigt utfärdade SSL-certifikat.

Dessa poster används tillsammans för att ge en fullständig beskrivning av en domän och dess associerade tjänster.

Beställ domännamn och tjänster