Vad är ett AAAA-record och hur skapar jag det på er kontrollpanel?

Ett AAAA-record (quad-A record) är en typ av resurspost i Domain Name System (DNS) som används för att peka ett domännamn mot en IPv6-adress. AAAA står för ”Address (A) x 4”, vilket hänvisar till att det är en adresspost för IPv6-protokollet. IPv6 är den senaste versionen av IP-protokollet och utformades för att lösa bristen på tillgängliga IPv4-adresser.

Ett AAAA-record används på samma sätt som ett A-record, men istället för att koppla ett domännamn till en IPv4-adress, kopplar det domännamnet till en IPv6-adress. När en användare begär en webbplats, kommer DNS att söka efter både A- och AAAA-records för att bestämma vilken IP-adress som ska användas för att nå webbplatsen. Om både A- och AAAA-records finns, kommer klienten oftast att föredra att använda IPv6-adressen som anges i AAAA-recordet.

Ett exempel på ett AAAA-record kan se ut så här:

webb.se. IN AAAA 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

HUR SKAPAR JAG ETT AAAA-RECORD PÅ ER KONTROLLPANEL?

  1. Logga in på kontrollpanelen.
  2. Klicka på fliken Domännamn.
  3. Klicka på domännamnet som ni skall redigera.
  4. Klicka på fliken DNS.
  5. Klicka på knappen Ny DNS-post.
  6. Ange värdnamnet ni vill skapa (exempelvis www.mindomän.se).
  7. Välj typ AAAA.
  8. Ange IPv6-adressen i fältet Data.
  9. Klicka på knappen Spara.

Beställ domännamn och tjänster