Vad är ett CAA-Record och hur skapar jag det på er kontrollpanel?

Ett CAA-record (Certification Authority Authorization) används för att specificera vilka certifikatutfärdare (CA) som får utfärda certifikat för en domän.

CAA-poster låter domänägare att specificera vilka certifikatutfärdare som får utfärda ett certifikat för en domän. De ger också ett sätt att få notifieringar om någon begär ett certifikat från en obehörig certifikatutfärdare. Om det inte finns någon CAA-post får vilken CA som helst utfärda ett certifikat för domänen. Om det finns en CAA-post får endast de CA som anges i posten / posterna utfärda certifikat för det värdnamnet.

CAA-poster kan ställa in policy för hela domänen eller för specifika värdnamn. CAA-poster ärvs också av underdomäner. Till exempel gäller en CAA-post som är inställd på exempel.se för alla underdomäner, som subdomän.exempel.se (såvida de inte åsidosätts). CAA-poster kan styra utfärdandet av certifikat med ett namn, wildcard-certifikat eller båda.

Exempel på CAA-record:

webb.se. IN CAA 0 issue "sectigo.com"

Hur skapar jag ett CAA-record på er kontrollpanel?

  1. Logga in på kontrollpanelen.
  2. Klicka på fliken Domännamn.
  3. Klicka på domännamnet som ni skall redigera.
  4. Klicka på fliken DNS.
  5. Klicka på knappen Ny DNS-post.
  6. Fältet värdnamn skall lämnas tomt om du inte skall sätta upp CAA på en subdomän.
  7. Välj typ CAA.
  8. Ange ert CAA-record i fältet Data. Läs hela vår artikel om CAA-record för att lära hur det skall definieras.
  9. Klicka på knappen Spara.

Beställ domännamn och tjänster