Vad är ett CNAME-Record och hur skapar jag det på er kontrollpanel?

Ett CNAME-Record är en post i DNS-zonfil som är ett alias för ett värdnamn till ett annat värdnamn (t.ex. www.webb.se till webb.se). Fördelen med att skapa CNAME-Records för är att det blir en smidigare administration om man har många värdnamn som behöver uppdatera IP-Adress.

Vi vill dock påpeka att om ett CNAME används på ett felaktigt sätt så kan man orsaka fel som är svåra att diagnostisera.

Exempel på ett CNAME-Record är ett alias för ett A-record:

webb.se.   IN  A   195.74.38.149
www.webb.se. IN  CNAME webb.se.

Hur skapar jag ett CNAME-record på er kontrollpanel?

 1. Logga in på kontrollpanelen.
 2. Klicka på fliken Domännamn.
 3. Klicka på domännamnet som ni skall redigera.
 4. Klicka på fliken DNS.
 5. Klicka på knappen Ny DNS-post.
 6. Ange värdnamnet ni vill skapa (exempelvis shop.mindomän.se).
 7. Välj typ CNAME.
 8. Ange destinationen i fältet Data.
 9. Klicka på knappen Spara.

Beställ domännamn och tjänster