Vad är en namnserver?

Vad är en namnserver?

En namnserver, även kallad DNS-server, är en dator eller en grupp av datorer som är ansvariga för att översätta domännamn till IP-adresser på internet. Domännamn är lättare att komma ihåg än IP-adresser, så namnservrar gör det enklare för människor att hitta webbsidor och andra resurser på internet. Namnservern fungerar genom att söka efter information om det domännamn som en användare söker efter och sedan svara med rätt IP-adress.

Hur fungerar en namnserver?

När en användare skriver in en webbadress i sin webbläsare, söker webbläsaren upp en namnserver som är ansvarig för det domännamnet. Namnservern söker sedan efter information om det domännamnet genom att kolla sina zonfiler, som är en databas som innehåller information om domännamn och tillhörande IP-adresser. Om namnservern hittar information om domännamnet, skickar den tillbaka IP-adressen till webbläsaren, som använder den för att hitta rätt server på internet. Om namnservern inte kan hitta informationen om domännamnet i sina zonfiler, söker den upp andra namnservrar som kan ha informationen och hämtar den från dem.

Vad är en zonfil?

En zonfil är en databas som innehåller information om de domännamn och IP-adresser som en namnserver är ansvarig för. Zonfilen innehåller information om alla domännamn som finns i en viss domän, tillsammans med de tillhörande IP-adresserna. Namnservern använder zonfilen för att översätta domännamnen till IP-adresser och svara på förfrågningar från webbläsare och andra datorer på internet. Zonfilen uppdateras kontinuerligt för att säkerställa att informationen är korrekt och uppdaterad.

Behöver man fler än en namnserver?

Ja, det är vanligt att ha flera namnservrar för en domän för att öka tillgängligheten och minska risken för avbrott. Om en namnserver slutar att fungera eller blir nere på grund av en attack eller annan störning, kan andra namnservrar ta över och fortsätta att tillhandahålla informationen. Att ha flera namnservrar kan också förbättra prestandan genom att sprida belastningen på sökningar och förfrågningar över flera datorer.

Beställ domännamn och tjänster