Vad är ett MX-Record och hur skapar jag det på er kontrollpanel?

Ett MX-Record (mail exchange) är en post i DNS-zonfil, som anger vilken eller vilka e-postservrar som hanterar inkommande e-post för ett domännamn. Det betyder att när någon skickar ett mail till [email protected] kommer det att levereras till e-postservern som anges i MX-posten för webb.se. Det är mycket vanligt att man har fler än ett MX-Record för sitt domännamn. Detta används om den första e-postservern blir otillgänglig eller om den blir överbelastad.

Exempel på ett MX-Record

webb.se. IN MX 10 aspmx5.googlemail.com.
webb.se. IN MX 10 aspmx2.googlemail.com.
webb.se. IN MX 10 aspmx4.googlemail.com.
webb.se. IN MX 10 aspmx3.googlemail.com.
webb.se. IN MX 5 alt1.aspmx.l.google.com.
webb.se. IN MX 5 alt2.aspmx.l.google.com.
webb.se. IN MX 1 aspmx.l.google.com.

Hur skapar jag MX-record på er kontrollpanel?

  1. Logga in på kontrollpanelen.
  2. Klicka på fliken Domännamn.
  3. Klicka på domännamnet som ni skall redigera.
  4. Klicka på fliken DNS.
  5. Klicka på knappen Ny DNS-post.
  6. Fältet värdnamn skall lämnas tomt om du inte skall sätta upp e-post på en subdomän.
  7. Välj typ MX.
  8. Ange värdnamnet för e-postservern i fältet Data.
  9. Ange prioritet för e-postservern i fältet Prio.
  10. Klicka på knappen Spara.

MX-Record: Vanliga misstag

Man kan inte sätta ett MX-Record direkt till en IP-Adress. Ett MX-Record kan endast peka på ett giltigt värdnamn.

Beställ domännamn och tjänster