Vanliga frågor om SSL-certifikat

Vad är ett SSL-certifikat?

Ett SSL-certifikat är en säkerhetsmekanism som används för att kryptera kommunikationen mellan en webbläsare och en webbserver. Detta hjälper till att skydda känslig information som överförs mellan dessa två punkter.

Varför behöver jag ett SSL-certifikat?

Ett SSL-certifikat är viktigt för att säkerställa att data som överförs mellan en webbläsare och en webbserver är krypterad och skyddad från obehöriga användare. Det hjälper också till att bygga förtroende hos besökare på din webbplats, eftersom det visar att du har tagit extra steg för att skydda deras information.

Hur fungerar ett SSL-certifikat?

Ett SSL-certifikat fungerar genom att kryptera all data som överförs mellan en webbläsare och en webbserver. Detta görs genom att skapa en säker kanal mellan de två punkterna med hjälp av en unik krypteringsnyckel.

Vad är skillnaden mellan ett gratis SSL-certifikat och ett betalt SSL-certifikat?

Ett gratis SSL-certifikat är vanligtvis utfärdat av en automatisk tjänst och kan användas för att kryptera data mellan en webbläsare och en webbserver. Ett betalt SSL-certifikat är utfärdat av en auktoriserad certifikatutfärdare (CA) och erbjuder högre nivåer av autentisering och säkerhet.

Hur länge är ett SSL-certifikat giltigt?

SSL-certifikat kan ha olika giltighetstider beroende på typen av certifikat och certifikatutfärdaren. Vanligtvis är SSL-certifikat giltiga i 1-2 år innan de måste förnyas.

Vad händer om mitt SSL-certifikat går ut?

Om ditt SSL-certifikat går ut måste du förnya det för att fortsätta använda det. Om du inte förnyar ditt SSL-certifikat kommer din webbplats att visa ett varningsmeddelande för besökare som indikerar att webbplatsen inte är säker att använda.

Kan jag använda samma SSL-certifikat för flera domäner?

Ja, det är möjligt att använda samma SSL-certifikat för flera domäner med hjälp av en teknik som kallas SAN (Subject Alternative Names). Med SAN kan du skydda flera domäner med ett enda SSL-certifikat.

Ägarinformation

Beställ domännamn och tjänster