Hur fungerar ett SSL-certifikat?

Ett SSL-certifikat fungerar genom att skapa en krypterad anslutning mellan webbservern och webbläsaren, vilket skyddar användardata från obehörig åtkomst. För att detta ska ske måste webbplatsen registrera sitt SSL-certifikat hos en auktoriserad certifikatutfärdare (CA), som utfärdar och verifierar giltigheten av SSL-certifikatet.

För att registrera ett SSL-certifikat behöver webbplatsägaren generera en Certificate Signing Request (CSR), som innehåller information om webbplatsen och dess publika nyckel. CSR:en skickas sedan till certifikatutfärdaren, som använder den för att generera ett SSL-certifikat som är giltigt för den specifika webbadressen.

För att verifiera identiteten hos webbplatsens ägare kan SSL-certifikat använda olika nivåer av autentisering. Till exempel kan Extended Validation (EV) SSL-certifikat kräva att webbplatsägaren verifierar sin identitet genom att lämna in dokumentation, vilket ger användarna ännu högre förtroende för webbplatsen.

Sammanfattningsvis fungerar SSL-certifikat genom att skapa en krypterad anslutning mellan webbservern och webbläsaren, vilket skyddar användardata från obehörig åtkomst. Genom att generera en CSR kan webbplatsägaren registrera sitt SSL-certifikat hos en auktoriserad certifikatutfärdare. Det är viktigt att privata nycklar hålls säkra för att undvika obehörig åtkomst till användardata. SSL-certifikat kan använda olika nivåer av autentisering för att verifiera identiteten hos webbplatsens ägare.

Beställ domännamn och tjänster