Vad är ett wildcard SSL-certifikat?

Ett wildcard SSL-certifikat är en typ av SSL-certifikat som är utformat för att skydda en huvuddomän samt alla dess subdomäner. Istället för att behöva köpa separata SSL-certifikat för varje subdomän kan ett wildcard SSL-certifikat användas för att skydda alla subdomäner under en huvuddomän.

Wildcard SSL-certifikat är användbara för webbplatser med många subdomäner, e-handelswebbplatser med flera butiksdomäner eller för företag med flera avdelningswebbplatser. Genom att använda ett wildcard SSL-certifikat kan webbplatsägare förenkla hanteringen av SSL-certifikat och minska kostnaderna genom att behöva endast ett SSL-certifikat istället för flera.

Wildcard SSL-certifikat fungerar genom att de utnyttjar en särskild teckensträng, vanligtvis en asterisk (*) före huvuddomänen. När certifikatet väl har konfigurerats och installerats på webbservern, kan det skydda alla subdomäner som matchar teckensträngen. Till exempel, om du har ett wildcard SSL-certifikat för ”example.com” så kan certifikatet skydda ”www.example.com”, ”shop.example.com”, ”blogg.example.com”, och så vidare.

Det är dock viktigt att notera att wildcard SSL-certifikat bara kan skydda subdomäner som ligger under en specifik huvuddomän. Om du vill skydda flera huvuddomäner eller domäner på olika nivåer, måste du köpa separata SSL-certifikat för varje domän eller subdomän.

Beställ domännamn och tjänster