Vad är ett SSL-certifikat?

Ett SSL-certifikat är en digital säkerhetscertifikat som används för att skapa en krypterad förbindelse mellan en webbserver och en webbläsare. SSL står för Secure Socket Layer, men den moderna versionen heter TLS (Transport Layer Security). Detta certifikat gör det möjligt för användare att kryptera data som överförs mellan webbservern och webbläsaren, vilket skyddar känslig information, som till exempel lösenord, kreditkortsnummer och personuppgifter, från att avlyssnas av obehöriga.

SSL-certifikat fungerar genom att kryptera data som skickas mellan webbservern och webbläsaren, så att endast avsedda mottagare kan läsa informationen. Detta görs genom att en krypteringsnyckel skapas som endast är tillgänglig för webbservern och webbläsaren. När en användare besöker en säker webbplats som använder SSL-certifikat, så skapas en krypterad förbindelse mellan användarens webbläsare och webbservern som skyddar all information som skickas fram och tillbaka.

SSL-certifikat används främst för att säkra e-handelswebbplatser, webbplatser som hanterar känslig information och andra webbplatser där användarsäkerhet är viktigt. När en webbplats har ett SSL-certifikat, visas en hänglåsikon i webbläsaren och webbadressen börjar med ”https://” istället för ”http://”. Detta indikerar att webbplatsen är säker och att all data som överförs mellan webbservern och webbläsaren är krypterad.

Beställ domännamn och tjänster