Vad är ett Intermediate Certificate?

Ett Intermediate Certificate är ett SSL-certifikat som fungerar som en länk mellan din webbplats SSL-certifikat och ett rotcertifikat som är utgivet av en betrodd certifikatutfärdare (CA). Certifikatskedjan består av dessa tre delar: rotcertifikatet, intermediate-certifikatet och SSL-certifikatet som är kopplat till din webbplats.

När en webbläsare besöker din webbplats så kontrollerar den SSL-certifikatet för att se om det är giltigt och utgivet av en betrodd certifikatutfärdare. För att göra detta så kontrollerar webbläsaren certifikatskedjan. Den börjar med SSL-certifikatet kopplat till din webbplats och går sedan vidare till intermediate-certifikatet, som i sin tur är kopplat till rotcertifikatet.

Detta kallas en certifikatskedja, och den är viktig för att webbläsaren ska kunna verifiera att SSL-certifikatet för din webbplats är giltigt och att besökarna kan lita på din webbplats. Intermediate-certifikatet fungerar som en extra försäkran om att ditt SSL-certifikat är utgivet av en betrodd CA, eftersom det bekräftar att din CA i sin tur är kopplad till en rot-CA.

Beställ domännamn och tjänster