Vad är det för skillnad på SSL, TLS och HTTPS?

SSL och TLS är krypteringsprotokoll som används för att säkra kommunikationen över internet. HTTPS är en kombination av HTTP-protokollet och SSL/TLS-protokollet, som används för att kryptera kommunikationen mellan webbläsare och webbservrar.

SSL (Secure Sockets Layer) var det första krypteringsprotokollet som användes på internet för att säkra kommunikationen mellan webbläsare och webbserver. Det var en populär teknik för säkerhet på webben fram till 1999. Därefter ersattes SSL gradvis av TLS.

TLS (Transport Layer Security) är en uppdaterad och säkrare version av SSL. TLS är nu standardprotokollet för att kryptera kommunikationen över internet. TLS används för att skydda många olika typer av kommunikation, inte bara webbtrafik.

HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) är en kombination av HTTP-protokollet och SSL/TLS-protokollet. HTTPS använder SSL/TLS för att kryptera all kommunikation mellan webbläsare och webbserver. Detta gör att informationen som skickas mellan dem skyddas mot avlyssning och manipulation. HTTPS är nu standarden för säker webbkommunikation och används för att skydda allt från känsliga online-transaktioner till sociala nätverk och e-posttjänster.

Beställ domännamn och tjänster