Varför har ni slutat sälja EV-certifikat?

Vi har valt att inte längre sälja EV-certifikat eftersom vi tror att tekniken har förlorat sin relevans och att det finns bättre alternativ för att säkra webbplatser. EV-certifikat har förlorat sin relevans av flera anledningar. För det första har webbläsarna börjat minska betoningen av EV-certifikat genom att ta bort grönlåset och istället visa en enklare indikator på webbplatsens säkerhet. För det andra kan skadliga webbplatser ibland få ett EV-certifikat genom att manipulera verifieringsprocessen, vilket minskar förtroendet för tekniken. Slutligen är det inte längre nödvändigt att ha ett EV-certifikat för att uppnå en hög grad av säkerhet på en webbplats, eftersom andra SSL-certifikat, som DV- och OV-certifikat, också ger en hög grad av kryptering och säkerhet.

Läs gärna Troy Hunts artikel om varför EV-certifikat är döda.

Beställ domännamn och tjänster