Vad händer om mitt SSL-certifikat går ut?

Om ett SSL-certifikat går ut betyder det att dess giltighetstid har löpt ut. Om ett webbplatsägare inte förnyar sitt SSL-certifikat i tid, kommer webbläsare att varna användarna för att webbplatsen inte är säker, vilket kan leda till förlorade besökare och försäljning.

När ett SSL-certifikat går ut upphör krypteringen av webbplatsen, vilket innebär att information som skickas mellan webbplatsen och användarens webbläsare inte längre är skyddad. Detta öppnar för möjligheten att informationen kan avlyssnas eller manipuleras av tredje part.

För att undvika detta är det viktigt att webbplatsägare håller koll på giltighetstiden för sina SSL-certifikat och förnyar dem i god tid innan de löper ut. Vi skickar påminnelser om när ett SSL-certifikat börjar närma sig slutet av sin giltighetstid, men det är viktigt att säkerställa att alla kontakuppgifter i vår kontrollpanel är uppdaterade och korrekta.

Beställ domännamn och tjänster