Vad är CAA?

CAA står för ”Certificate Authority Authorization” och är en typ av DNS-post som används för att kontrollera vilka certifikatutfärdare som är tillåtna att utfärda SSL/TLS-certifikat för en domän. CAA-poster ger webbplatsägare möjlighet att specificera vilka certifikatutfärdare som är tillåtna att utfärda SSL/TLS-certifikat för deras domän, vilket hjälper till att minska risken för obehörig certifikatutfärdning.

Certifikatutfärdning är en viktig del av webbsäkerhet, och obehörig certifikatutfärdning kan leda till allvarliga säkerhetsproblem för användarna. CAA-poster ger webbplatsägare enkel och effektiv kontroll över vilka certifikatutfärdare som är tillåtna att utfärda SSL/TLS-certifikat för deras domän. Genom att använda CAA-poster kan webbplatsägare minska risken för obehörig certifikatutfärdning och därmed förbättra säkerheten för sina användare.

Läs vår fullständiga artikel om CAA – Certificate Authority Authorization.

Beställ domännamn och tjänster