Vad är ett TXT-record och hur skapar jag det på er kontrollpanel?

Ett TXT-record (Text Record) är en typ av resurspost i Domain Name System (DNS). DNS används för att översätta människovänliga domännamn, till exempel ”exempel.com”, till IP-adresser som datorer kan förstå. TXT-record används för att lagra och associera textinformation med en domän eller underdomän.

TXT-record används ofta för att verifiera ägandet av en domän, eftersom det tillåter domänadministratörer att lägga till specifik textinformation som kan valideras av tredjepartstjänster. Detta är vanligt för e-post autentisering och säkerhet, som SPF (Sender Policy Framework), DKIM (DomainKeys Identified Mail) och DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) protokoll.

Förutom dessa användningsområden kan TXT-record användas för att lagra allmän information, till exempel teknisk kontaktinformation eller policydeklarationer för domänen. Men det är viktigt att notera att informationen i ett TXT-record är offentlig och lättillgänglig, så det är inte lämpligt att lagra känslig information i dem.

Exempel på ett TXT-Record:

webb.se.   IN  TXT  "google-site-verification=M--CVfn_YwsV-2FGbCp_HFaEj23BmT0cTF4l8hXgpvM"

Hur skapar jag ett TXT-record på er kontrollpanel?

 1. Logga in på kontrollpanelen.
 2. Klicka på fliken Domännamn.
 3. Klicka på domännamnet som ni skall redigera.
 4. Klicka på fliken DNS.
 5. Klicka på knappen Ny DNS-post.
 6. Vanligtvis skall värdnamn lämnas tomt men om ni sätter upp exempelvis DKIM eller DMARC så skall detta fyllas i.
 7. Välj typ TXT.
 8. Ange ert TXT-record i fältet Data (utan citationstecken)
 9. Klicka på knappen Spara.

Beställ domännamn och tjänster