Hur mycket kostar snapback av domännamn?

Vi har två kategorier av toppdomäner för snapback:

.SE / .NU domännamn:

För toppdomänerna .SE och .NU tar vi endast emot en snapback-ansökan per domännamn. Dessa domäner följer en prissättningsmetod kallad ”holländsk auktion”. Vid en holländsk auktion inleds priset högt och sjunker sedan successivt över tiden tills någon är beredd att köpa domännamnet till det aktuella priset.

Så här fungerar det: När du lägger in din beställning under auktionsperioden, ser du det aktuella priset för det eftertraktade domännamnet. Priset minskar successivt under auktionsperioden tills någon slutför köpet. Du har dock en avvägning att göra. Å ena sidan kan du vänta längre i hopp om att priset sjunker ytterligare, men risken är att någon annan kan slå till och köpa det innan du gör det. Å andra sidan kan du välja att köpa det omedelbart, men då betalar du det aktuella priset. Så, ju längre du vågar vänta med att köpa, desto lägre blir priset, men det gäller att balansera detta med risken att någon annan slår till först. Lycka till med ditt val av domännamn!

Övriga domännamn:

För de övriga toppdomänerna tar vi emot flera snapbackansökningar per domännamn. Om vi får in flera ansökningar på samma domännamn blir det en domänauktion. Startpriserna på dessa toppdomäner hittar ni här.

Beställ domännamn och tjänster