Månadsarkiv - juni 2023

Vanliga frågor gällande .MUSIC domännamn

Hur skiljer sig .MUSIC från andra som .COM eller .ORG?

Toppdomänen .MUSIC kan användas i samverkan med andra domäner och är avsett att användas tillsammans med den globala musikgemenskapen och musikindustrin.

Kan jag använda ett .MUSIC-domännamn som andra?

Ja, du kan använda ditt .MUSIC-domännamn som vilket annat domännamn som helst, så länge du marknadsför innehåll relaterat till musik, marknadsför din varumärke gentemot den globala musikgemenskapen (artister, fans och professionella) eller använder det i samband med .MUSIC-plattformen.

Vad är en musiknexus?

En koppling eller relation mellan registranten och musikgemenskapen/musikindustrin genom deras juridiska namn, etablerat och känt musikvarumärke, företagsnamn via varumärkesregistrering eller statligt utfärdad dokumentation samt musikanslutningar som kan dokumenteras eller verifieras.

Hur avgör registret min kvalifikation för en nexus?

Registret i samarbete med sina verifikationspartners har utvecklat en Musikartificiell Intelligens-plattform, som meddelar registret om potentiella överträdelser. Manuell uppföljning kan utföras innan låsnings- eller återkallningsåtgärder vidtas.

Vad händer om jag ännu inte har en koppling till musikgemenskapen?

Den grundläggande kopplingen är en individs namn eller ett registrerat varumärke för ett företag.

Oregistrerade gruppnamn eller artistnamn kräver etablerande av en initial musikregistrering eller historia innan registrering av det associerade domännamnet.

Hur bevisar jag att jag har en musiknexus till domännamnet?

Du intygar att du har en juridisk koppling till den sträng du önskar registrera. .MUSIC-registret med sina verifikationspartners kommer att granska nexuskvalifikationerna regelbundet varje år domännamnet är registrerat.

Varför en .MUSIC ID?

Musikgemenskapen och musikindustrin har varit långsamma med att anpassa sig till teknologin, inklusive artificiell intelligens. Nya innovationer, säkra betalningar, attribution, tokenisering och andra musiktjänster kommer att behöva verifierade identiteter för att fungera sömlöst.

Varför behöver .MUSIC ID först ett .MUSIC-domännamn?

Ett domännamn är viktigt eftersom själva namnet är en identitet för en person, grupp eller företag, precis som apple.com är för Apple Inc. På samma sätt är .MUSIC-domännamnet din offentliga internetadress, identitet och varumärke inom musikgemenskapen.

Domännamn har styrts av långvariga internetregler, policys och processer för att skydda registranter och användare.

Ditt .MUSIC ID bygger på dessa grundläggande principer.

Vad är .MUSIC ID?

En verifierad identitetsstandard (liknande ett pass) för musikgemenskapen och musikindustrin. Antalet företag och plattformar som använder verifierad-ID, inklusive Twitter, Facebook och Microsoft, ökar snabbt. Verified-ID möjliggör förtroende och säkerhet bland användare inom en plattform. .MUSIC ID möjliggör förtroendefull kommunikation, samarbete, transaktioner och innovation för den globala musikekosystemet.

.MUSIC ID-passet kräver ett verifierat .MUSIC-domännamn som en viktig komponent för dess tillväxt, antagande och användning.

Vad kan jag göra med mitt .MUSIC ID?

Vid allmän tillgänglighet för .MUSIC-domännamnet kommer våra partners och Music Consortium att lansera Music Hub, där ditt .MUSIC ID krävs för att få tillgång till och dra nytta av marknadsföringstjänster.

Diskussioner med partners inom musikgemenskapen och musikindustrin pågår för att fler verifierade musiktjänster ska rullas ut till dem med .MUSIC ID.

Vem kan registrera ett .MUSIC-domännamn?

Registranter måste ha en koppling till den globala musikgemenskapen som antingen musiker, band eller musikindustriföretagare.

Vem är berättigad att registrera ett .MUSIC-domännamn?

Registranten måste ha en påvisbar musiknexus till den registrerade domännamnssträngen de registrerar. Om registranter är osäkra på om de har en koppling till en sträng kan de begära förverifiering på id.MUSIC/preverify. Dessutom krävs identifieringsverifikation (KYC eller KYB) av registranten via id.MUSIC efter registrering genom en registrar.

Vilka typer av verifieringar använder ni?

För individer använder vi standard-KYC - Know Your Customer - genom våra partnerföretag.

För juridiska företag används standard-KYB - Know Your Business - genom våra partnerföretag.

Måste jag betala för verifiering?

Nej, verifieringen ingår i priset för registrering av ditt domännamn.

Vad händer om jag misslyckas eller inte kan tillhandahålla identifieringsverifiering?

Ditt domännamn förblir låst och oanvändbart tills identifieringsverifiering kan fastställas.

Ditt domännamn kan återkallas utan återbetalning.

Varför krävs identifieringsverifiering?

Domännamnet .MUSIC är avsett för den globala musikgemenskapen och dess medlemmar. Verifieringen säkerställer att det tjänar dessa medlemmar och skyddar gemenskapen från bedrägeri och oönskat skadligt beteende.

Förtroende och förtroende mellan medlemmar kommer att vara hörnstenen i framtida innovationer inom musik, säkra transaktioner och en explosion av kommunikation samt samarbete inom gemenskapen.

Hur avgör registret godtagbar och legitim användning?

Registret har i samarbete med sina verifikationspartners utvecklat en Musikartificiell Intelligens-plattform som meddelar registret om potentiella överträdelser. Manuell uppföljning kan utföras innan låsnings- eller återkallningsåtgärder tillämpas.

Kan jag använda mitt domännamn till vad jag vill?

Nej, till skillnad från andra domännamn är .MUSIC-domännamn avsedda för musikgemenskapen och måste användas på ett sätt som är i linje med att främja, växa och upprätthålla den gemenskap den betjänar.

Läs mer…

Beställ domännamn och tjänster