Webbhotell

Guide: E-post med Windows 10

Guide för att konfigurera ditt E-postkonto med Windows 10

Starta E-post för Windows 10

E-post med Windows 10

Klicka "Ja" för att lägga till ett nytt konto .

windows-10-epost_2

Välj "Annat konto" i listan av kontotyper.

E-post med Windows 10

Välj "IMAP" som kontotyp.

E-post med Windows 10

Klicka på "Fler detaljer" för att få upp formuläret med serverinställningarna.

windows-10-epost_6

Fyll i formuläret med konto och serverinformation.  Observera att användarnamn INTE är samma som e-postadress.


Användarnamnet för ert e-postkonto får ni via vår kontrollpanel under menyvalet "Mina tjänster".

E-post med Windows 10

Klart!

Läs mer…

Guide: E-post med iPhone

Nedan följer en enkel guide på hur ni lägger upp ett e-postkonto i er iPhone.

Steg 1: Gå till "Inställningar" och klicka på "E-post, kontakter, kalendrar".

E-post med iPhone

E-post med iPhone

Steg 2: Klicka på "Lägg till konto"

Lägg till konto

Lägg till konto

Steg 3: Klicka på "Annat"

Välj "Annat"

Välj "Annat"

Steg 4: Fyll i namn, e-postadress, lösenord och en beskrivning av kontot

Fyll i uppgifter

Fyll i uppgifter

Steg 5: Fyll i kompletterande uppgifter om servrarna:

SERVER FÖR INKOMMANDE E-POST

Värdnamn: pop.ilait.se
Användarnamn: Det användarnamn som genererades när du skapade kontot via vår kontrollpanel
Lösenord: Det lösenord du själv valde när du skapade kontot via vår kontrollpanel

SERVER FÖR UTGÅENDE E-POST

Värdnamn: smtp.ilait.se
Användarnamn: Det användarnamn som genererades när du skapade kontot via vår kontrollpanel
Lösenord: Det lösenord du själv valde när du skapade kontot via vår kontrollpanel

Kompletterande uppgifter

Kompletterande uppgifter

Se exempel på ifyllda uppgifter

Exempel på ifyllda uppgifter

Exempel på ifyllda uppgifter

Steg 6: Klicka på "Spara".

Klicka på "Spara"

Klicka på "Spara"

Nu är kontot färdigkonfigurerat. Ett vanligt fel som uppstår är om man fyller sin e-postadress som användarnamn. Det rätta är att man skall ta användarnamnet som genererades via vår kontrollpanel.

Läs mer…

Skapa en .htaccess fil

.htaccess

. htaccess (hypertext access) är namnet på en katalog-nivå konfigurationsfil vilket möjliggör webbserverkonfiguration på enskilda webbplatser - i syfte att decentralisera administration av hemsida / webbserver.

Filen placeras i katalogen där inställningarna ska gälla och sätts rekursivt (om ingen annan .htaccess fil åsidosätter den).

Exempel

Blockera en IP adress

Order allow,deny
Allow from all
Deny from 192.168.100.1

Blockera ett helt IP-subnät

Order allow,deny
Allow from all
Deny from 192.168.100.

Tillåt en specifik IP adressOrder deny,allow

Allow from 192.168.100.1
Deny from all

Tillåt ett specifikt IP-subnät

Order deny,allow
Allow from 192.168.100.
Deny from all

Förhindra att PHP-fel visas publikt

php_flag display_errors off

Ändra inställningen för Default Directory Index

DirectoryIndex example.html

URL vidarekoppling

RewriteEngine on 
RewriteRule (.*) http://www.example.com [R=301,L]

Begränsa åtkomsten till .htaccess filen

<Files .htaccess>
order allow,deny
deny from all
</Files>

Begränsa antalet samtidiga anslutningar

MaxClients 10

Egna felsidor

ErrorDocument 404 /error-pages/404.html
ErrorDocument 500 /error-pages/500.html

Lösenordsskydd (.htpasswd)

.htaccess kan användas för att lösenordsskydda er webbsajt.

Vad ni behöver göra:

  • Skapa en textfil på er sajt där ni sparar inloggningsuppgifterna (kallas ofta för .htpasswd men kan egentligen heta vad som helst).
  • Skriv inloggningsuppgifterna i filen (en per rad) i formatet: “username:encrypted_password”
    • Krypteringen skall vara antingen Apache's egna MD5 algoritm eller Unix Crypt. Ett bra tips är att hitta en sajt online som gör krypteringen åt er. Ex: http://aspirine.org/htpasswd_en.html
  • Lägg till följande rad i .htaccess:
AuthUserFile /full/path/to/.htpasswd
AuthType Basic
AuthName "My Secret Folder"
Require valid-user

Sökvägen till er .htpasswd kan genereras av PHP med följande kommando:

<?php echo getcwd(); ?>

Exempel på .htpasswd:

username:bU/dNRM/VhvJ6
Läs mer…

MSSQL Administration

Vilken klient kan vi använda för att hantera en MS SQL- databas på era servrar?

SQL Management Studio kan ansluta till servern lista databasen, tabellerna (schemas) och innehållet genom SQL-frågor. Det är dock inte möjligt att navigera till databasen via GUI på grund av rättighetsbegränsning i Microsoft SQL Server.

Visual Web Developer 2008 Express Edition kan ansluta till servern, lista databasen, tabellerna (scheman) och innehållet genom SQL-frågor - och även utforska databasen via det grafiska gränssnittet.

Sqlcmd kan också komma åt databasen fullt ut genom kommandoraden.

Du kan också använda det grafiska verktyget EMS SQL Manager for SQL Server.

Varför kan vi inte lista vår databas i SQL Management Studio?

Med Microsoft SQL Server är det bara möjligt att bevilja eller neka tillstånd VIEW ANY DATABASE, tyvärr finns det inget rättigheter för VIEW DATABASE på databasnivå. För ytterligare information, se https://connect.microsoft.com/SQLServer/feedback/details/273830/need-view-definition-permissions-per-database

Läs mer…

MySQL administration

Hur kan jag hantera mina MySQL-databaser enkelt?

Det finns två bra verktyg för hantering av MySQL-databaser som vi kan rekommendera. Du kan antingen ladda ner MySQL Workbench sviten från MySQL webbplats som innehåller verktyg för MySQL databasadministration och MySQL CLI, eller om du föredrar att ha ett webbaserat verktyg kan du ladda ner phpMyAdmin och lägga den på en hemsida. Det enda kravet för phpMyAdmin är PHP så både Apache och IIS-webbplatser är funkar.

MySQL Workbench Dokumentation:
http://wb.mysql.com/

Ladda ner MySQL Workbench:
http://www.mysql.com/downloads/workbench/

phpMyAdmin Dokumentation:
http://www.phpmyadmin.net/documentation/

Ladda ner phpMyAdmin:
http://www.phpmyadmin.net/home_page/downloads.php

Läs mer…

Guide: E-post med Mail på Mac OS X

När ni startar Mail första gången så startas en guide för att lägga till ett nytt konto. Välj "Lägg till ett annat e-postkonto..."

mac_mail_1

Fyll i information om ert namn, e-postadress och lösenord.

mac_mail_2

Mail vill nu att ni skall ställa in kontot manuellt. Klicka på "Nästa..."

mac_mail_3

Fyll i information om inkommande E-postserver "pop.ilait.se" och användarnamnet ni skapade i kontrollpanelen på http://www.webb.se. Klicka därefter på "Nästa..."

mac_mail_4

Fyll i information om utgående E-postserver "smtp.ilait.se". Ange samma användarnamn och lösenord som för inkommande e-postserver.

mac_mail_5

Klart!

mac_mail_6

Om ni redan har e-postkontot konfigurerat men det ändå inte fungerar så kontrollera att era inställningar är rätt genom att välja "Inställningar..." under Mail menyn. Kontrollera Server för inkommande e-post. Kolla så att användarnamn och lösenord är korrekt. Observera att användarnamnet INTE är e-postadressen.

mac_mail_7

 

Klicka på "Server, utgående e-post" och välj "Redigera SMTP-lista". Kontrollera att "Använd SSL" är ikryssat och att Autentisering är satt till "Lösenord". Dubbelkolla att användarnamn och lösenord är korrekta.

Läs mer…

Guide: E-post med Outlook 2013

Guide för att konfigurera ditt E-postkonto i Outlook 2013.

Starta Outlook 2013

outlook_2013_1

Kryssa i rutan "Manually configure server settings or additional server types".

outlook_2013_2

Välj POP or IMAP

outlook_2013_3

Fyll i ditt namn och e-postadress.
Incoming mailserver skall vara "pop.ilait.se".
Outgoing mailserver (SMTP) skall vara "smtp.ilait.se".
Login Information är kontouppgifterna som du skapade i vår kontrollpanel.
Klicka på knappen "More Settings".

outlook_2013_4

Klicka på fliken "Outgoing Server" och kontrollera att kryssrutan för "My outgoing server (SMTP) requires authentication".

outlook_2013_5

Klicka på fliken "Advanced".
Kryssa i rutan "This server requires an encrypted connection (SSL)".
Incoming server (POP3) port skall vara 995.
Outgoing server (SMTP) port skall vara 465.
I dropdown rutan "Use the following encrypted connection" skall SSL vara vald.

outlook_2013_6

Klart!

outlook_2013_7

Läs mer…

Guide: E-post med Outlook 2007

Guide för att konfigurera ditt E-postkonto i Outlook 2007.

Starta Outlook 2007

outlook2007_1

Välj "Account Settings..." i Tools menyn.

outlook2007_2

Klicka på "New..." för att skapa ett nytt konto.

outlook2007_3

Välj "Internet E-mail"

outlook2007_5

Kryssa i rutan "Manually configure server settings or additional server types".

outlook2007_4

Fyll i ditt namn och e-postadress.
Incoming mailserver skall vara "pop.ilait.se".
Outgoing mailserver (SMTP) skall vara "smtp.ilait.se".
Login Information är kontouppgifterna som du skapade i vår kontrollpanel. Klicka på knappen "More Settings".

outlook2007_4b

Klicka på fliken "Outgoing Server" och kontrollera att kryssrutan för "My outgoing server (SMTP) requires authentication".

outlook2007_6

Klicka på fliken "Advanced". Kryssa i rutan "This server requires an encrypted connection (SSL)". Incoming server (POP3) port skall vara 995. Outgoing server (SMTP) port skall vara 465. I dropdown rutan "Use the following encrypted connection" skall SSL vara vald.

outlook2007_7

Klart!

outlook2007_8

Läs mer…
Google Apps

Google Apps – Marknadens bästa epost och flexibelt officepaket

Google Apps är en uppsättning webbprogram som tillhandahålls av Google. Dessa webbapplikationer omfattar Gmail, Google Kalender, Google Docs och Google Sites. Alla dessa webbapplikationer erbjuder ett onlinealternativ till traditionella kontorsprogram. Så du kan se Google Apps som ett online Office-paket.

Den största fördelen med Google Apps är uppenbart - dina dokument är alltid tillgängliga online, redo att visas och redigeras var du än befinner dig i världen. Du behöver inte installera någon extra programvara på din dator. Allt du behöver är en internetuppkoppling och en vanlig webbläsare såsom Google Chrome eller Internet Explorer. Uppgradera din domän till Business class för endast 600 SEK per år och konto.

Gmail

GmailE-post med Googles sökfunktion, upp till 30 GB lagringsutrymme, offline-support, anpassade e-postadresser och mycket mer.

 

Kalender

Kalender

Schemalägg enkelt möten som passar för alla, få mötespåminnelser och dela kalendrar.

 

Drive

drive-128Med Google Drive kan du lagra dina filer i molnet, dela dem och få åtkomst till dem överallt.

 

Dokument

Dokument

Skapa, dela och arbeta med dokument med hela teamet i realtid.

 

Kalkylark

Kalkylark

Hantera kalkylarksdata snabbare med diagram som du kan klicka på och redigera samt kommentarer i diskussionsformat.

 

Presentationer

Presentationer

Skapa presentationer tillsammans, bädda in videoklipp och klicka aldrig på spara igen.

 

 

Läs mer…