ALT attributet

Att optimera bilder blir allt viktigare i sökmotoroptimering för hemsidor. ALT-attributet är ett kritiskt steg som ofta förbises. Detta kan vara en förlorad möjlighet för bättre ranking. I Googles riktlinjer råder de att använda alternativ text för bilden på din hemsida:

Bilder:  Använd alt-attributet för att ge beskrivande text. Dessutom rekommenderar vi att du använder en lättläst bildtext och beskrivande text runt bilden.

Varför skulle de ber oss att göra det? Svaret är enkelt, sökmotorer har samma problem som blinda användare – De kan inte se bilderna.

Många webmasters och oerfarna eller oetiska sökmotoroptimerare missbrukar användandet av detta attribut i hopp om att uppnå ett visst sökordsdensitet vilket inte är så relevant för ranking nu som det en gång var.

Beställ domännamn och tjänster