Tag - on-page-optimering

Title taggen

Den absolut viktigaste HTML taggen för sökmotoroptimering är . Ägna ett par extra minuter när ni skriver den då detta blir den klickbara delen som syns i sökmotorresultatet.
  1. Skriv en beskrivande titel för era sidor.
  2. Använd inte samma titel på alla era sidor. Skriv en specifik titel för varje sida.
  3. Repetera inte era nyckelord om och om igen i er titel då detta klassas som spam.
  4. En titel bör vara en mening med max 10 ord som avslutas med en punkt.
  5. Titeln bör innehålla upp till 5 nyckelord. Dessa nyckelord skall också finnas med i innehållet på sidan.
  6. Om du kan få till din title med det viktigaste sökordet först så är det bra.
  7. Skriv gärna ert företagsnamn i titeln men lämna det inte så. För effektiv optimering bör en fras innehållande era nyckelord också finnas med.
Läs mer…

ALT attributet

Att optimera bilder blir allt viktigare i sökmotoroptimering för hemsidor. ALT-attributet är ett kritiskt steg som ofta förbises. Detta kan vara en förlorad möjlighet för bättre ranking. I Googles riktlinjer råder de att använda alternativ text för bilden på din hemsida: Bilder:  Använd alt-attributet för att ge beskrivande text. Dessutom rekommenderar vi att du använder en lättläst bildtext och beskrivande text runt bilden. Varför skulle de ber oss att göra det? Svaret är enkelt, sökmotorer har samma problem som blinda användare - De kan inte se bilderna. Många webmasters och oerfarna eller oetiska sökmotoroptimerare missbrukar användandet av detta attribut i hopp om att uppnå ett visst sökordsdensitet vilket inte är så relevant för ranking nu som det en gång var.
Läs mer…

Beställ domännamn och tjänster