Sitemap

Om ni har en stor komplex websajt rekommenderas att man skapar en sitemap som är lätt att förstå av sökmotorerna.

  1. Ha inte mer än 100 länkar på din sitemap.
  2. Om ni har mer än 100 länkar kan man dela upp sitemapen på flera sidor.
  3. Om er websajt har flera teman så skapar man en sitemap för varje tema.

Beställ domännamn och tjänster