Varför är inloggning med Nycklar (Passkeys) säkrare än vanliga lösenord?

Inloggning med Nycklar, eller Passkeys, representerar en betydande förbättring i säkerhet jämfört med traditionella lösenordsbaserade system av flera anledningar:

  1. Ingen lösenordsåteranvändning: En av de stora svagheterna med lösenord är att människor tenderar att återanvända dem över flera webbplatser. Detta innebär att om ett lösenord blir komprometterat på en webbplats, kan angripare potentiellt få tillgång till användarens andra konton. Med Nycklar är varje inloggning unik för varje webbplats eller tjänst, vilket eliminerar risken för korskontoskompromettering.
  2. Skydd mot avancerade phishing-angrepp: Phishing är en vanlig taktik där angripare lurar användare att avslöja sina lösenord genom förfalskade inloggningsformer. Eftersom Nycklar inte kräver användare att manuellt ange känslig information, minskar det drastiskt effektiviteten av dessa angrepp. Dessutom kan autentiseringsbegäranden vara kontextmedvetna, vilket ytterligare minskar risken för framgångsrik phishing.
  3. Biometrisk verifiering: Många system för Nycklar integrerar biometrisk säkerhet, som fingeravtryck eller ansiktsigenkänning, som en del av autentiseringsprocessen. Detta lägger till ett ytterligare säkerhetslager genom att bara den fysiska ägaren av enheten kan godkänna åtkomst, vilket gör det extremt svårt för obehöriga att få tillgång till kontot.
  4. Lokal säkerhetslagring: Information som används för att generera och bekräfta din digitala nyckel lagras lokalt på din enhet och skyddas av enhetens säkerhetsfunktioner. Detta innebär att känslig information aldrig överförs över internet eller lagras okrypterat där den kan vara sårbar för dataintrång.
  5. Krypterad kommunikation och nollkunskapsprincip: Under hela autentiseringsprocessen sker kommunikationen mellan din enhet och tjänsten på ett krypterat sätt. Dessutom är Nycklar utformade enligt nollkunskapsprincipen, vilket innebär att tjänsten kan verifiera din identitet utan att faktiskt känna till eller lagra någon hemlig information om dig. Detta skyddar mot interna hot och dataintrång där angripare annars skulle kunna stjäla lagrade lösenord.

Genom att kombinera dessa tekniker och principer erbjuder inloggning med Nycklar (Passkeys) en betydligt säkrare och mer användarvänlig autentiseringsmetod jämfört med traditionella lösenord. Det minskar beroendet av användarbeteenden, som att välja starka lösenord eller undvika phishing-försök, och lägger istället säkerheten i robusta, tekniska lösningar.

Beställ domännamn och tjänster