Tag - .DAY

Aktiverade nya toppdomäner

Nya toppdomäner: .BOO, .DAD, .DAY, .EAT, .FRL, .ING, .MEME, .MOV, .NEW och .RSVP aktiverade

Idag aktiverades tio nya toppdomäner i rootzonen varav de flesta tillhör Google (Charleston Road Registry). Toppdomänerna .BOO, .DAD, .DAY, .EAT, .ING, .MEME, .MOV, .NEW och .RSVP  kommer vara öppna för registrering av domännamn utan begränsningar. .FRL är en geografisk toppdomän för provinsen Friesland i Nederländerna. Toppdomänen kommer dock inte vara begränsad för invånare i Friesland.
Läs mer…

Beställ domännamn och tjänster