Tag - title taggen

Title taggen

Den absolut viktigaste HTML taggen för sökmotoroptimering är . Ägna ett par extra minuter när ni skriver den då detta blir den klickbara delen som syns i sökmotorresultatet.
  1. Skriv en beskrivande titel för era sidor.
  2. Använd inte samma titel på alla era sidor. Skriv en specifik titel för varje sida.
  3. Repetera inte era nyckelord om och om igen i er titel då detta klassas som spam.
  4. En titel bör vara en mening med max 10 ord som avslutas med en punkt.
  5. Titeln bör innehålla upp till 5 nyckelord. Dessa nyckelord skall också finnas med i innehållet på sidan.
  6. Om du kan få till din title med det viktigaste sökordet först så är det bra.
  7. Skriv gärna ert företagsnamn i titeln men lämna det inte så. För effektiv optimering bör en fras innehållande era nyckelord också finnas med.
Läs mer…

Beställ domännamn och tjänster