IIS – Tekniska specifikationer

Internet Information Services

Version: 7.x

Ramverk

  • ASP.NET 4.0
  • ASP.NET 3.5 SP1 and ASP.NET 2.0
  • ASP 3.0 (Classic ASP)
  • PHP 5.3.8
  • New provisioned websites uses .NET 4.0.

Extra moduler

  • MySQL Connector/ODBC 5.1.5
  • MySQL Connector/Net 6.0.4
  • AspUpload 3.0.0.6
  • AspJpeg 2.0.0.1
  • JMail 4.5

Beställ domännamn och tjänster