Jag ångrar en domänregistrering, kan jag få återbetalning?

När man registrerar en domän så är det viktigt att tänka igenom sin beställning noga. När beställningen har gjorts och registreringen har påbörjats, är det inte längre möjligt att få en återbetalning om man ångrar sig.

Anledningen till detta är att domänregistreringar är tids- och resurskrävande processer som involverar flera steg och som inte kan ångras när de väl har påbörjats. Vi som registrar måste betala avgifter till toppdomänerna för att registrera och hantera domäner, och dessa avgifter kan inte återbetalas när registreringen har påbörjats. Dessutom krävs det ofta manuell hantering och bearbetning för att genomföra en domänregistrering, vilket ytterligare ökar kostnaderna och gör det svårt att ångra en beställning.

Därför är det viktigt att tänka igenom sin beställning noga innan man genomför en domänregistrering. Se till att dubbelkolla stavning och andra detaljer, som till exempel kontaktinformation och betalningsuppgifter, för att undvika att göra misstag som kan leda till problem senare. Om man är osäker på något, så bör man kontakta oss och be om hjälp och rådgivning innan man gör sin beställning.

Se punkten om ångerrätt i våra allmänna villkor.

Beställ domännamn och tjänster