Skicka mail från WordPress med tillägget WP Mail SMTP

För att kunna skicka mail från våra e-postservrar så måste man först autentisera med ditt e-postkonto. Detta gäller även när man skickar mail via WordPress. Det enklaste sättet att komma igång är att installera tillägget WP Mail SMTP.

Steg 1 – Skapa e-postkonto i VÅR KONTROLLPANEL

  1. Logga in på https://www.webb.se
  2. Klicka på fliken ”Domännamn”
  3. Klicka på domännamnet du vill skapa en e-postadress på.
  4. Klicka på fliken ”E-post”.
  5. Klicka på knappen ”Nytt e-postkonto”.
  6. Fyll i formuläret (mottagare och lösenord) och klicka sedan på knappen ”Spara”.

Steg 2 – Installera WP Mail SMTP

  1. Logga in i administrationsgränssnittet för WordPress
  2. Klicka på rubriken Tillägg och sedan ”Lägg till nytt”
  3. Sök på ”WP Mail SMTP”
  4. Installera och aktivera tillägget
Installera tillägget WP Mail SMTP

Steg 3 – Följ guiden

Gå igenom installationsguiden
Välj Övrig SMTP
Ange serverinställningar (SMTP-värd, Kryptering och SMTP-port)
Ange autentiseringsinställningar (Här anger du användarnamn och lösenord för e-postkontot du skapade i steg 1)

Slutför guiden och skicka ett testmail för att verifiera att inställningarna är korrekta.

Beställ domännamn och tjänster