Skicka mail från WordPress utan tillägg

För att kunna skicka mail från våra e-postservrar så måste man först autentisera med ditt e-postkonto. Detta gäller även när man skickar mail via WordPress. Istället för att installera ännu ett plugin på din webbplats (det populäraste som WP Mail SMTP), kan du konfigurera dina e-postinställningar direkt i WordPress.

Steg 1 – Skapa e-postkonto i VÅR KONTROLLPANEL

Först behöver du skapa ett e-postkonto via vår kontrollpanel:

 1. Logga in på https://www.webb.se
 2. Klicka på fliken ”Domännamn”
 3. Klicka på domännamnet du vill skapa en e-postadress på.
 4. Klicka på fliken ”E-post”.
 5. Klicka på knappen ”Nytt e-postkonto”.
 6. Fyll i formuläret (mottagare och lösenord) och klicka sedan på knappen ”Spara”.

Steg 2 – Definiera e-postinställningar i wp-config.php

Nu behöver du ange dessa uppgifter i filen ”wp-config.php” som finns i root-mappen av din WordPress-installation. Du behöver uppdatera värdena för varje variabel för att återspegla dina egna e-postuppgifter och SMTP-inställningar.

// Exempel på SMTP-inställningar
define( 'SMTP_USER', '[email protected]' );
define( 'SMTP_PASS', 'lösenord' );
define( 'SMTP_HOST', 'smtp.ilait.se' );
define( 'SMTP_FROM', '[email protected]' );
define( 'SMTP_NAME', 'Anders Andersson' );
define( 'SMTP_PORT', '587' );
define( 'SMTP_SECURE', 'tls' );
define( 'SMTP_AUTH', true );

Steg 3 – Åsidosätt funktionen phpmailer_init i functions.php

Även om du rent tekniskt kan redigera ditt temas functions.php-fil direkt så rekommenderar vi att du redigerar ditt barnstemas functions.php-fil istället.

// Skicka e-post med SMTP
add_action( 'phpmailer_init', 'my_phpmailer_example' );
function my_phpmailer_example( $phpmailer ) {
  $phpmailer->isSMTP();   
  $phpmailer->Host = SMTP_HOST;
  $phpmailer->SMTPAuth = SMTP_AUTH;
  $phpmailer->Port = SMTP_PORT;
  $phpmailer->Username = SMTP_USER;
  $phpmailer->Password = SMTP_PASS;
  $phpmailer->SMTPSecure = SMTP_SECURE;
  $phpmailer->From = SMTP_FROM;
  $phpmailer->FromName = SMTP_NAME;
}

Beställ domännamn och tjänster