Author - Perfect Sense AB / Webb.se

Skapa en .htaccess fil

.htaccess

. htaccess (hypertext access) är namnet på en katalog-nivå konfigurationsfil vilket möjliggör webbserverkonfiguration på enskilda webbplatser - i syfte att decentralisera administration av hemsida / webbserver. Filen placeras i katalogen där inställningarna ska gälla och sätts rekursivt (om ingen annan .htaccess fil åsidosätter den).

Exempel

Blockera en IP adress

Order allow,deny
Allow from all
Deny from 192.168.100.1

Blockera ett helt IP-subnät

Order allow,deny
Allow from all
Deny from 192.168.100.

Tillåt en specifik IP adressOrder deny,allow

Allow from 192.168.100.1
Deny from all

Tillåt ett specifikt IP-subnät

Order deny,allow
Allow from 192.168.100.
Deny from all

Förhindra att PHP-fel visas publikt

php_flag display_errors off

Ändra inställningen för Default Directory Index

DirectoryIndex example.html

URL vidarekoppling

RewriteEngine on 
RewriteRule (.*) http://www.example.com [R=301,L]

Begränsa åtkomsten till .htaccess filen

<Files .htaccess>
order allow,deny
deny from all
</Files>

Begränsa antalet samtidiga anslutningar

MaxClients 10

Egna felsidor

ErrorDocument 404 /error-pages/404.html
ErrorDocument 500 /error-pages/500.html

Lösenordsskydd (.htpasswd)

.htaccess kan användas för att lösenordsskydda er webbsajt. Vad ni behöver göra:
 • Skapa en textfil på er sajt där ni sparar inloggningsuppgifterna (kallas ofta för .htpasswd men kan egentligen heta vad som helst).
 • Skriv inloggningsuppgifterna i filen (en per rad) i formatet: “username:encrypted_password”
  • Krypteringen skall vara antingen Apache's egna MD5 algoritm eller Unix Crypt. Ett bra tips är att hitta en sajt online som gör krypteringen åt er. Ex: http://aspirine.org/htpasswd_en.html
 • Lägg till följande rad i .htaccess:
AuthUserFile /full/path/to/.htpasswd
AuthType Basic
AuthName "My Secret Folder"
Require valid-user
Sökvägen till er .htpasswd kan genereras av PHP med följande kommando:
<?php echo getcwd(); ?>
Exempel på .htpasswd:
username:bU/dNRM/VhvJ6
Läs mer…

MSSQL Administration

Vilken klient kan vi använda för att hantera en MS SQL- databas på era servrar?

SQL Management Studio kan ansluta till servern lista databasen, tabellerna (schemas) och innehållet genom SQL-frågor. Det är dock inte möjligt att navigera till databasen via GUI på grund av rättighetsbegränsning i Microsoft SQL Server. Visual Web Developer 2008 Express Edition kan ansluta till servern, lista databasen, tabellerna (scheman) och innehållet genom SQL-frågor - och även utforska databasen via det grafiska gränssnittet. Sqlcmd kan också komma åt databasen fullt ut genom kommandoraden. Du kan också använda det grafiska verktyget EMS SQL Manager for SQL Server.

Varför kan vi inte lista vår databas i SQL Management Studio?

Med Microsoft SQL Server är det bara möjligt att bevilja eller neka tillstånd VIEW ANY DATABASE, tyvärr finns det inget rättigheter för VIEW DATABASE på databasnivå. För ytterligare information, se https://connect.microsoft.com/SQLServer/feedback/details/273830/need-view-definition-permissions-per-database
Läs mer…

MySQL administration

Hur kan jag hantera mina MySQL-databaser enkelt?

Det finns två bra verktyg för hantering av MySQL-databaser som vi kan rekommendera. Du kan antingen ladda ner MySQL Workbench sviten från MySQL webbplats som innehåller verktyg för MySQL databasadministration och MySQL CLI, eller om du föredrar att ha ett webbaserat verktyg kan du ladda ner phpMyAdmin och lägga den på en hemsida. Det enda kravet för phpMyAdmin är PHP så både Apache och IIS-webbplatser är funkar. MySQL Workbench Dokumentation: http://wb.mysql.com/ Ladda ner MySQL Workbench: http://www.mysql.com/downloads/workbench/ phpMyAdmin Dokumentation: http://www.phpmyadmin.net/documentation/ Ladda ner phpMyAdmin: http://www.phpmyadmin.net/home_page/downloads.php
Läs mer…

IIS – Tekniska specifikationer

Internet Information Services

Version: 7.x

Ramverk

 • ASP.NET 4.0
 • ASP.NET 3.5 SP1 and ASP.NET 2.0
 • ASP 3.0 (Classic ASP)
 • PHP 5.3.8
 • New provisioned websites uses .NET 4.0.

Extra moduler

 • MySQL Connector/ODBC 5.1.5
 • MySQL Connector/Net 6.0.4
 • AspUpload 3.0.0.6
 • AspJpeg 2.0.0.1
 • JMail 4.5
Läs mer…

Guide: E-post med Mail på Mac OS X

Steg 1: Välj Menyvalet Mail / Lägg till konto...

Steg 2: Klicka på "Lägg till ett annat konto..."

Steg 3: Klicka på "E-postkonto"

Steg 4: Ange Namn, E-postadress och lösenord i formuläret. Observera att det är lösenordet för e-postkontot som ni skapade via vår kontrollpanel

Steg 5: Ange användarnamn, kontotyp, inkommande e-postserver samt utgående e-postserver enligt nedan

Klart!

Om ni redan har e-postkontot konfigurerat men det ändå inte fungerar så kontrollera att era inställningar är rätt genom att välja "Inställningar…" under Mail menyn. Kontrollera Server för inkommande e-post. Kolla så att användarnamn och lösenord är korrekt. Observera att användarnamnet är samma som e-postadressen.

Läs mer…

Guide: E-post med Outlook 2013

Guide för att konfigurera ditt E-postkonto i Outlook 2013. Starta Outlook 2013
outlook_2013_1
Kryssa i rutan "Manually configure server settings or additional server types".
outlook_2013_2
Välj POP or IMAP
outlook_2013_3
Fyll i ditt namn och e-postadress. Incoming mailserver skall vara "pop.ilait.se". Outgoing mailserver (SMTP) skall vara "smtp.ilait.se". Login Information är kontouppgifterna som du skapade i vår kontrollpanel. Klicka på knappen "More Settings".
outlook_2013_4
Klicka på fliken "Outgoing Server" och kontrollera att kryssrutan för "My outgoing server (SMTP) requires authentication".
outlook_2013_5
Klicka på fliken "Advanced". Kryssa i rutan "This server requires an encrypted connection (SSL)". Incoming server (POP3) port skall vara 995. Outgoing server (SMTP) port skall vara 465. I dropdown rutan "Use the following encrypted connection" skall SSL vara vald.
outlook_2013_6
Klart!
outlook_2013_7
Läs mer…

Guide: E-post med Outlook 2007

Guide för att konfigurera ditt E-postkonto i Outlook 2007. Starta Outlook 2007 outlook2007_1
Välj "Account Settings..." i Tools menyn.
outlook2007_2
Klicka på "New..." för att skapa ett nytt konto.
outlook2007_3
Välj "Internet E-mail"
outlook2007_5
Kryssa i rutan "Manually configure server settings or additional server types".
outlook2007_4
Fyll i ditt namn och e-postadress. Incoming mailserver skall vara "pop.ilait.se". Outgoing mailserver (SMTP) skall vara "smtp.ilait.se". Login Information är kontouppgifterna som du skapade i vår kontrollpanel. Klicka på knappen "More Settings".
outlook2007_4b
Klicka på fliken "Outgoing Server" och kontrollera att kryssrutan för "My outgoing server (SMTP) requires authentication".
outlook2007_6
Klicka på fliken "Advanced". Kryssa i rutan "This server requires an encrypted connection (SSL)". Incoming server (POP3) port skall vara 995. Outgoing server (SMTP) port skall vara 465. I dropdown rutan "Use the following encrypted connection" skall SSL vara vald.
outlook2007_7
Klart!
outlook2007_8
Läs mer…

Title taggen

Den absolut viktigaste HTML taggen för sökmotoroptimering är . Ägna ett par extra minuter när ni skriver den då detta blir den klickbara delen som syns i sökmotorresultatet.
 1. Skriv en beskrivande titel för era sidor.
 2. Använd inte samma titel på alla era sidor. Skriv en specifik titel för varje sida.
 3. Repetera inte era nyckelord om och om igen i er titel då detta klassas som spam.
 4. En titel bör vara en mening med max 10 ord som avslutas med en punkt.
 5. Titeln bör innehålla upp till 5 nyckelord. Dessa nyckelord skall också finnas med i innehållet på sidan.
 6. Om du kan få till din title med det viktigaste sökordet först så är det bra.
 7. Skriv gärna ert företagsnamn i titeln men lämna det inte så. För effektiv optimering bör en fras innehållande era nyckelord också finnas med.
Läs mer…

Beställ domännamn och tjänster