Guide: Hantera MySQL-databaser med MySQL Workbench

MySQL Workbench är ett kraftfullt och populärt verktyg som används för att administrera och designa MySQL-databaser. Det ger en gränssnitt för att hantera databaser, skapa och redigera tabeller, skriva SQL-frågor och mycket mer. I denna artikel kommer vi att diskutera hur man installerar MySQL Workbench, ansluter till en databas, skriver SQL-frågor, skapar tabeller och säkerhetskopierar och återställer databaser.

Installera MySQL Workbench

 • Besök MySQL Workbench nedladdningssida och ladda ner installationsfilen som passar ditt operativsystem (Windows, macOS eller Linux).
 • Kör installationsfilen och följ instruktionerna på skärmen för att installera MySQL Workbench.
 • Efter att installationen är klar, starta MySQL Workbench genom att leta upp det i dina program eller söka efter det i sökfältet.

Anslut till databasen

För att ansluta till en MySQL-databas via MySQL Workbench, följ dessa steg:

 • Klicka på ”+”-ikonen bredvid ”MySQL Connections” i startsidan på MySQL Workbench.
 • Fyll i anslutningsinformationen för din databas, inklusive värdnamn, port, användarnamn och lösenord. Användaruppgifter till din MySQL-databas skapar du på vår kontrollpanel.
 • Klicka på ”Test Connection” för att kontrollera att anslutningen fungerar.
 • Om anslutningen är lyckad, klicka på ”OK” för att spara anslutningen och ansluta till databasen.

Skriva SQL-frågor

MySQL Workbench har en inbyggd SQL-editor där du kan skriva och köra SQL-frågor. Följ dessa steg för att skriva SQL-frågor i MySQL Workbench:

 • Välj din databasanslutning i startsidan och klicka på ”Query 1” för att öppna SQL-editorn.
 • Skriv din SQL-fråga i editorn. Exempel: ”SELECT * FROM users WHERE age > 18;”
 • Klicka på ”Execute” (blixtikonen) för att köra frågan.
 • Resultaten visas i ”Result Grid”-delen under SQL-editorn.

Skapa tabeller

För att skapa en ny tabell med hjälp av den visuella designern i MySQL Workbench, följ dessa steg:

 • Välj din databasanslutning i startsidan och klicka på ”Schema 1” för att öppna modelleringssidan.
 • I ”Navigator”-fönstret på vänster sida, högerklicka på ”Tables” under din databas och välj ”Create Table…”. Alternativt kan du klicka på ”Table”-ikonen i verktygsfältet.
 • En ny tabell visas i den visuella designern. Dubbelklicka på tabellens namn (”table1” som standard) för att ändra det till önskat namn.
 • För att lägga till kolumner i tabellen, klicka på den tomma raden under ”Columns” i ”Table Editor”-fönstret till höger. Fyll i kolumnens namn, datatyp, och eventuella egenskaper som ”Primary Key”, ”Not Null” eller ”Auto Increment”.
 • Upprepa processen för att lägga till fler kolumner efter behov.
 • Om du vill skapa relationer mellan tabeller, använd ”Foreign Key”-fliken i ”Table Editor”-fönstret. Klicka på ”+”-ikonen för att lägga till en ny främmande nyckel, välj vilken kolumn som ska användas som främmande nyckel och ange referenstabellen och den refererade kolumnen.
 • När du är nöjd med tabellens struktur och relationer, klicka på ”Apply” i ”Table Editor”-fönstret för att generera och köra SQL-koden som skapar tabellen i databasen.
 • För att bekräfta att tabellen har skapats, gå till ”Navigator”-fönstret på vänster sida av skärmen, expandera ”Schemas”-delen och hitta din databas. Klicka på uppdateringsikonen bredvid databasnamnet, expandera databasen och du bör se den nya tabellen under ”Tables”.

Genom att använda den visuella designern i MySQL Workbench kan du enkelt skapa och redigera tabeller samt visualisera och hantera relationer mellan tabeller, vilket ger en mer intuitiv arbetsupplevelse när du arbetar med databaser.

Säkerhetskopiera och återställ databasen

Att säkerhetskopiera och återställa din MySQL-databas är en viktig del av databashantering. Följ dessa steg för att säkerhetskopiera och återställa din databas med MySQL Workbench:

Säkerhetskopiera:

 • Gå till ”Server”-menyn i huvudmenyn och välj ”Data Export”.
 • Välj databasen du vill säkerhetskopiera och specificera vilka tabeller som ska inkluderas i säkerhetskopian.
 • Välj ”Export to Self-Contained File” och ange en sökväg och filnamn för säkerhetskopian.
 • Klicka på ”Start Export” för att börja säkerhetskopieringen. Processen kan ta en stund beroende på databasens storlek.

Återställa:

 • Gå till ”Server”-menyn i huvudmenyn och välj ”Data Import”.
 • Välj ”Import from Self-Contained File” och ange sökvägen till säkerhetskopian du vill återställa.
 • Välj ”New” under ”Default Target Schema” och ange ett namn för det nya schemat som ska skapas vid återställning.
 • Klicka på ”Start Import” för att börja återställningen. Processen kan ta en stund beroende på databasens storlek.

MySQL Workbench är ett effektivt verktyg för att hantera MySQL-databaser, och det erbjuder många funktioner som underlättar arbete med databaser. Genom att följa denna djupgående guide bör du nu ha en grundläggande förståelse för hur du installerar och använder MySQL Workbench för att ansluta till en databas, skriva SQL-frågor, skapa tabeller och säkerhetskopiera och återställa databaser. Utforska MySQL Workbench ytterligare för att upptäcka fler funktioner som kan hjälpa dig i ditt arbete med databaser.

Beställ domännamn och tjänster