Guide: Redigera .htaccess-filen

.htaccess-filen är en konfigurationsfil som används av Apache HTTP-server för att styra hur webbservern ska hantera olika typer av förfrågningar. Filen placeras i den mapp där den ska tillämpas och kan användas för att göra saker som att skydda mappar med lösenord, omdirigera trafik, ange vilken indexfil som ska visas som standard och mycket annat. .htaccess-filen är en kraftfull verktyg men det är viktigt att vara försiktig när man redigerar den eftersom det kan påverka hur webbservern beter sig. Här är några vanliga exempel på vad man kan göra med .htaccess-filen:

Omdirigera all trafik till en annan webbplats med .htaccess-filen:

För att omdirigera all trafik till en annan webbplats med .htaccess filen så gör man så här:

Redirect 301 / http://www.exempel.se/xxx

Omdirigera all trafik till HTTPS med .htaccess-filen:

För att omdirigera all trafik till HTTPS med .htaccess filen så gör man så här:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

LösenordsSkydda en mapp med .htaccess-filen:

För att lösenordsskydda en mapp med .htaccess filen så gör man så här:

AuthType Basic
AuthName "Restricted Area"
AuthUserFile /path/to/.htpasswd
Require valid-user

.htpasswd filen är en textfil som används för att lagra användarnamn och lösenord för att skydda en mapp eller en sida på en webbplats med hjälp av Basic Authentication metoden. Filen placeras vanligtvis i en säker mapp utanför webbplatsens rotkatalog, så att den inte kan nås direkt via en webbläsare. Varje rad i filen representerar en användare och innehåller ett användarnamn och ett krypterat lösenord separerade med ett kolon (:). Exempel:

username:encryptedpassword

Blockera trafik från vissa IP-adresser med .htaccess-filen:

För att blocka trafik från vissa ip-adresser med .htaccess filen så gör man så här:

order allow,deny
deny from xxx.xxx.xxx.xxx
allow from all

Beställ domännamn och tjänster